Posts Tagged ‘משרד ההסברה’

האסון בהר הרצל – מעקב "עבודה שחורה"

יום רביעי, אוגוסט 1st, 2012

חשבנו שהזעזוע בעקבות מותה של הילה בצלאלי ז"ל יעורר את שר ההסברה יולי אדלשטיין לחקור את הכשלים שהובילו לאסון בצורה רצינית. אנו עדיין מחכים לתשובתו למכתב ששלח לו מהנדס בעילום שם דרכנו, לפני שלושה חודשים

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

האסון בהר הרצל – האם משרד ההסברה פעל כראוי בהוצאת המכרז?

יום ראשון, אפריל 29th, 2012

האם הליכי המכרז להקמת מתקן תאורה בהר הרצל הבטיחו מניעת אסון?  מהנדס בקרה הנדסית ניתח את ההליכים הנדרשים במסמך (Root Cause Analysis), ובדק את התאמתם לביצוע. המסמך חושף כשלים חמורים. מכתב זה לשר ההסברה, ח"כ יולי אדלשטיין, מדגים סוג אחד של כשלים

המשך…