Posts Tagged ‘משיחיות’

על דת, חילוניות ולאומנות בגוש אמונים ובבית היהודי

שבת, יוני 24th, 2017

תומר פרסיקו מנתח את הכישלון של גוש אמונים בהחזרה אל הדת, בהתנגדותו לתהליך החילון ואת הדרך בה הולכות הציונות הדתית והבית היהודי

המשך…

את מחיר נבואות הכזב של משיחי השקר משלמת החברה כולה

יום שלישי, פברואר 21st, 2017

ההיסטוריה רוויה במשיחי שקר רבים שאנשים נהו אחריהם וגרמו נזקים כבדים  לחברה כולה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

תהליכי ההקצנה הדתית משיחית לאומנית – סכנה לדמוקרטיה הישראלית

שבת, אוקטובר 31st, 2015

תהליכי ההקצנה הדתית בקרב מפלגות בימין גורמים לפעילות המסכנת את הסטאטוס-קוו בהר-הבית והופכים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מלאומי לדתי-לאומני. על המנהיגות להפעיל תהליכי מנע כדי להתגונן מתהליכים אלה

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

מצב השמאל בישראל, נסיון לראות את התמונה השלמה – חלק שני

יום ראשון, דצמבר 28th, 2014

התכסיסים המשמשים כיום לצורך ניצחון בבחירות מתאימים רק לזה, לניצחון.  כדי להישאר בשלטון נדרשות פעולות שלטוניות מוכוונות, דרושה תכנית ודרוש כוון אידיאי
מאת: אורי יזהר המשך…

אתגר ההכרה במדינה הפלסטינית

יום שני, דצמבר 3rd, 2012

האומות המאוחדות הכירו ברוב גדול במדינה הפלסטינית.  ישראל רואה בבקשה הפלסטינית צעד עוין ובתגובה החליטה לבנות עוד דירות בשטחים במטרה לחבר את מעלה אדומים לירושליים, ולבתר את המדינה החדשה לשתים.  מה היה קורה אם ישראל הייתה תומכת בבקשה הפלסטינית, ושולחת נציגות בכירה לאו"ם ולרמאלה לשמוח בשמחתם
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…