Posts Tagged ‘משה-מזרחי’

שימוש ב"בואש", האם המשטרה אינה נשמעת להוראות המשטרה

יום שני, דצמבר 22nd, 2014

יהל זמיר תושב שאיכפת לו, שלח אלינו את המכתב הבא שעניינו העיקרי הוא חריגה לכאורה של מפעילי ×”"בואש" ממגבלות השימוש על-פי נוהלי המשטרה. דובר המשטרה: "הפעלת ×”"בואש" מתבצעת עפ"×™ הנהלים" המשך…

משה מזרחי גיבש הצעת חוק לשיקום דרום תל-אביב ופיזור ה"מסתננים"

יום רביעי, דצמבר 10th, 2014

חוק ה"מסתננים" החדש שאושר בכנסת אינו מספק מענה למצוקת תושבי דרום תל-אביב, שבה מתרכזים רובם. ח"כ משה מזרחי יזם הצעת חוק חדשה הנותנת מענה למצוקה, ומציגה תכניות מערכתית לשיקום שכונות דרום תל-אביב והענקת תמריצים לפיזור גיאוגרפי של ה"מסתננים" שאינם בני הרחקה

המשך…

הערב ב"אוהלו" ערב לציון שבעים שנה למותו של ברל כצנלסון

יום רביעי, אוגוסט 27th, 2014

הערב, יום ד' 27.8.2014, 18:30 – 70 שנה לברל: הרצוג, אפי איתם, וישינסקי, חלבי ועוד בדיון על ההקצנה והגזענות בחברה הישראלית בעקבות "צוק איתן" – אוהלו, אולם חרמון (בסמוך לבית העלמין בכינרת). לפני כן, ב-17:30 יתקיים אירוע אזכרה בבית הקברות כינרת, מול קברו של ברל המשך…

עלות תאונות העבודה למשק הישראלי ב-2013: 16 מיליארד שקלים

יום חמישי, מאי 22nd, 2014

יום הבטיחות בכנסת: ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיימה היום דיון מיוחד בהשלכות הכלכליות ובדרכי המניעה של תאונות עבודה בישראל המשך…

כנס בכנסת: יחסי הון-שלטון

שבת, ינואר 4th, 2014

כינוס השדולה למאבק בשחיתות והשדולה לשקיפות וממשל פתוח. יום רביעי 8.1.14 במשכן הכנסת המשך…

האגודה לזכויות האזרח – הזמנה לכנס הפרטת סמכויות השימוש בכוח בישראל

יום ראשון, דצמבר 8th, 2013

הכנס שנערך לציון יום זכויות האדם הבינלאומי ובעקבות דו"ח האגודה לזכויות האזרח על הפרטת אכיפת החוק בישראל ייערך ביום שלישי 10 בדצמבר באולם ירושלים בכנסת בשעות 13.00 –15.00

המשך…

ח"כ משה מזרחי לשר הפנים: הצ"ח להסדרת מעמד הפליטים

יום שלישי, ספטמבר 17th, 2013

בעקבות החלטת בג״צ הפוסלת חוקתית מעצר מסתננים לשלוש שנים קורא ×—×´×› משה מזרחי לשר הפנים, ×—"×› גדעון סער, לאמץ את הצעת החוק שהגיש להסדרת מעמדם של הפליטים המשך…

"גירוש מרצון" של מבקשי מקלט בכלא סהרונים, הצעת חוק הסדרת מעמדם נדחתה

יום חמישי, יולי 11th, 2013

בימים אלה החל "גירוש מרצון" של מבקשי מקלט מאריתריאה המוחזקים בכלא סהרונים. ח"כ משה מזרחי (העבודה) הגיש הצעת חוק להסדרם מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט, אך הצעתו נדחתה

המשך…

פליטים או מסתננים?? דיון פתוח בנושא ב-17.6.12

יום חמישי, יוני 14th, 2012
יתקיים ביום א, 17.6.12, 19:00, בבית מפלגת העבודה – רח' אלחריזי 9, ירושלים המשך…