Posts Tagged ‘משה ליאון’

הון שלטון משה ליאון – על קבורת חוק "לבנת פורן"

יום חמישי, דצמבר 11th, 2014

הצעת החוק להגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה לחברות למיצוי זכויות כמו זו של לבנת פורן, שיזם ח"כ מיקי רוזנטל, נדחתה בוועדת הכנסת, למרות שזכתה לתמיכה חוצה מפלגות. לחץ של לוביסטים ובעלי עניין השפיע על סיעת "ישראל ביתנו" ויו"ר הסיעה ליברמן הורה לדחות את ההצעה בהשפעת מקורבו משה ליאון

מאת: בן וינברג

המשך…

הבחירות המוניציפאליות – רעיון הצנחת משה ליאון לראשות עיריית ירושלים

יום חמישי, אוקטובר 17th, 2013

גדעון עשת, תושב ירושלים, מנתח בבלוגו את רעיון הצנחת אדון ליאון לראשות בירת ישראל

המשך…

פפה אללו – מועמד מרכז-שמאל לראשות עיריית ירושלים

יום ראשון, ספטמבר 15th, 2013

בשיחה שנערכה עם פפה אללו, הוא מסביר עמדותיו ושיקוליו לגבי הצגת מועמדותו לראשות העירייה, ומשיב לאלה התומכים ברשימה, אך לא יצביעו בעדה בשל הצגת מועמדותו לראשות העירייה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…