Posts Tagged ‘מרכז חזן לצדק חברתי’

תאגידי מים – מסחור המים או שיפור תשתיות ושירות- הזמנה לכנס?

יום רביעי, נובמבר 15th, 2017

כנס בנושא זה יתקיים ביום שני 20 בנובמבר משעה 17.00 במכון ון ליר בירושלים

המשך…

מרכז חזן לצדק חברתי – כנס על מחקר חדש בנושא רגולציה

יום ראשון, מרץ 12th, 2017

הכנס יתקיים ב-19 במרץ 2017 בשעה 16.00 עד 20.30 במכון ון ליר ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים

המשך…

מרכז חזן לצדק חברתי – שירותי בריאות לתלמיד וטיפת חלב בין הפרטה להלאמה

יום שלישי, יולי 12th, 2016

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן במכון ון ליר מזמין אתכם לשולחן עגול בנושא שירותי בריאות לתלמיד – בין הפרטה להלאמה, שיתקיים ביום שלישי 19 ביולי משעה 16.45 במכון ון ליר בירושלים

המשך…

מרכז חזן לצדק חברתי – הפרטות חדשות שפורסם עליהן באתר הפרטות והלאמות

יום שני, יוני 13th, 2016

באתר הפרטות והלאמות  מופיע מידע על הפרטות חדשות ועל פרסומי נייר מדיניות בניוזלטר מספר 3 שהוציא מרכז חזן לצדק חברתי  

המשך…

על "שוברים שתיקה" ועל הידרדרות הדמוקרטיה בכנס של מרכז חזן ומרכז ון-ליר ליחסי יהודים-ערבים

יום ראשון, פברואר 7th, 2016

אמנון פורטוגלי נכח בכנס "לשבור את שוברי השתיקה" וכתב על כך בפייסבוק שלו

המשך…

הזמנה לכנס – לשבור את שוברי השתיקה

יום שני, ינואר 25th, 2016

על הקווים האדומים של הדמוקרטיה בישראל. הכנס ייערך ב-2 בפברואר במכון ון ליר בירושלים משעה 16.45

המשך…

מאגר נתוני אשראי – מסוכן, לא יעיל ופוגעני

יום שני, ינואר 18th, 2016

 

מרכז חזן במכון ון ליר בירושלים פונה לשר האוצר ולנגידת בנק ישראל לעצור את המהלך לקידום הקמת מאגר נתוני האשראי הלאומי. מתריע מפני הקמת מאגר שיופרט מייד עם לידתו, ויאפשר העברת נתונים אישיים לידי חברות מסחריות ועסקיות שיתייגו אזרחים בדירוג בלתי שקוף ופוגעני

מאת רביב נאוה המשך…

שולחן עגול: מאגר דרוג אשראי לאומי, הגברת התחרות או העמקת אי השוויון?

יום שני, ינואר 11th, 2016

יתקיים ביום רביעי, ×™ בשבט תשע”ו,  20 בינואר 2016, בשעות 20:30–17:45 במכון ון ליר בירושלים המשך…

אתר חדש עוקב אחרי הלאמות והפרטות

יום שני, אוגוסט 10th, 2015

מכון ון ליר הקים אתר אינטרנט חדש ומומלץ שעוקב אחרי הפרטות והלאמות בניהול  ירדן קידר ועופר סיטבון

המשך…

הפרטות והלאמות – אתר חדש של מכון ון ליר

יום שלישי, ינואר 6th, 2015

מרכז חזן במכון ון ליר השיק אתר חדש, העוקב אחר מהלכי הפרטה והלאמה בישראל בזמן אמת. על הכתיבה, העריכה והעדכון אחראים ד"ר אמיר פז-פוקס וד"ר שרית בן שמחון פלג

המשך…