Posts Tagged ‘מרכז-המחקר-והמידע-של-הכנסת’

הילדים המרותקים לביתם במממ של הכנסת – האם בוצעה חפיפה בהעברת הזכיינות?

יום שני, ינואר 4th, 2016

להלן מכתב המוסיף מידע למסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת על הילדים החולים המרותקים לביתם. במסמך מצוטטות תלונות על אי חפיפה בין הזכיין הקודם לזכיין החדש. מכתב זה מראה שהייתה חפיפה

המשך…

השבוע שהיה בחינוך 5 – למרות ההבטחות להגדלת התקציב, הוא יקוצץ

יום שני, אוקטובר 6th, 2014

בשבוע שהיה ראובן ריבלין הנשיא, ולא שי פירון שר החינוך, יצא בקמפיין נגד גזענות. לקראת דיוני התקציב הציבור מתבשר על קיצוצי התקציב בחינוך. מסמך המחקר והמידע של הכנסת מדווח על בין 4000 ל-6500 גופים חיצוניים הפועלים במערכת החינוך

מאת: דליה וענת

המשך…

חוק ההסדרים 2013 – הדיון בוועדת העבודה על חיוב עקרות הבית בדמי ביטוח לאומי הופסק

יום שלישי, יולי 16th, 2013

יו"ר הוועדה ח"כ כץ הפסיק הדיון על חיוב עקרות בית בתשלום דמי ביטוח לאומי: "האוצר והבט"ל לא מציגים נתונים שיבהירו האם המהלך ייטיב עם עקרות הבית"

המשך…

מרכז המחקר והמידע של הכנסת – תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת

יום שני, יוני 17th, 2013

לאחרונה פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת מסמך חדש, לבקשת וועדת הכספים, הבודק את מבנה הבעלויות של כלי התקשורת, ומציין את הסכנות הנובעות מריכוז בעלויות ובעלויות צולבות

המשך…

מרכז המחקר והמידע של הכנסת – מחסור במורים במערכת החינוך

יום רביעי, אפריל 24th, 2013

מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשם: "מערכת החינוך בישראל – סוגיות מרכזיות שנידונו בוועדת החינוך, התרבות והספורט" הוגש לוועדת החינוך של הכנסת ב- 21 באפריל 2013. אחד הנושאים שנסקרו במסמך הוא המחסור במורים

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…

העובדים המועסקים בחוזים אישיים רוצים להקים ארגון עובדים יציג

יום שלישי, אפריל 23rd, 2013

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם מסמך העוסק במאבקם של עובדי חוזים אישיים בשירות המדינה להקמת ארגון עובדים יציג

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…

עבד של הזמן – שעון הקיץ בישראל

יום שני, אפריל 1st, 2013

לאור הפעלתו של שעון קיץ ראוי להסיט את הדיון מהרגשות המעורבים של צד אחד, שטוען שמקשים עליו על מילוי זכויותיו לחופש פולחן, לצד אחר הטוען שלשם אינטרס אישי משעבד את המדינה לצרכיו, ולהשתית אותו על העובדות. ראוי גם לשאול האם "יולדנו לעבוד"? האם יעילות כלכלית היא חזות הכול?

מאת: נפתלי גוטמן

המשך…

פרסומים באתר אינטרנט הובילו להעברת גלעד נתן מתפקידו

יום חמישי, מרץ 14th, 2013

היועץ המשפטי לכנסת הגיב למכתב ששלח אורי יזהר ליו"ר הכנסת בפועל, בנימין בן אליעזר, בעניין היוזמה שנקטה הנהלת הכנסת להעברת ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. הפרסומים באתר האינטרנט "מידה" הובילו בסופו של דבר להעברתו

המשך…

תפקידו של יו"ר הכנסת להגן על הדמוקרטיה

יום ראשון, מרץ 10th, 2013

יו"ר הכנסת הקודם, ראובן ריבלין, הורה להעביר את ד"ר גלעד נתן, חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת מתפקידו בלחץ של אתר "מידה". התנהלות כזו עלולה לסכן את הדמוקרטיה בישראל. להלן מכתב שכתב אורי יזהר בעניין זה ליו"ר הזמני של הכנסת, בנימין בן אליעזר

המשך…

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת: משמעת תלמידים והוצאת תלמיד מפריע מן הכיתה

יום שני, מרץ 4th, 2013

 האם הוצאת תלמיד מפריע משיעור היא דרך נאותה להתמודד עם בעיות משמעת של תלמידים? מה הקשר בין בעיות משמעת לבין הישגים בלימודים? להלן דו"ח שנכתב בנושא זה על ידי  מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשתה של יו"ר ועדת החינוך היוצאת עינת וילף

המשך…