Posts Tagged ‘מצלמות-מעקב’

מות הפעוטה בפעוטון – מצלמות הן לא פתרון. נחוצה רגולציה

יום רביעי, יוני 27th, 2018

מזה מספר ימים הדיון בתקשורת, ברשתות החברתיות ובפרלמנט מכוון למקום אחד, להתקנת מצלמות בפעוטונים, בבתי-אבות ובמוסדות. הכנסת אישרה אתמול הצעת חוק חדשה להתקנת מצלמות בבתי-חולים להגנה על חסרי-ישע. האם מצלמות הן הפתרון לתאונות ולאלימות? האם אין פתרונות רציניים יותר לבעיות אלה?

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

השבוע בכנסת – דמי ניהול בקופות הפנסיה, רשות השידור, דיור ציבורי, מצלמות אכיפה ברחובות הערים, החוק הנורבגי ועוד

יום ראשון, יולי 26th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

מחסני הילדים הזרים, הצפיפות בכיתות – השבוע שהיה בחינוך 24

יום ראשון, אפריל 12th, 2015

החזרת מקצוע מורחב שלישי לבחינת בגרות, תכנית לימודים חדשה במתמטיקה, חוזר מנכ"ל בעניין אלימות תלמידים באינטרנט, מחיר אחיד לספרי לימוד, הפרת הפרטיות בבתי-ספר בשל המצלמות. השבוע שהיה מ-15 במרץ עד 4 באפריל

מאת: דליה וענת

המשך…

מעקב מצולם אחרי עובדים, האם חוקי? תלוי בנסיבות

יום שני, אוגוסט 25th, 2014

אתמול פרסמנו כאן שאלה של עובד בחדר בקרה אם חוקי להפעיל מצלמת מעקב על העובדים. העברנו את השאלה לעו"ד יהונתן קלינגר, להלן תשובתו שאינה חד-משמעית. התשובה הועברה לשואל המשך…

מעקב מצולם אחרי עובדים, האם חוקי?

יום ראשון, אוגוסט 24th, 2014

עובד בחדר בקרה שואל את "עבודה שחורה" אם המעקב המצולם חוקי. מדובר במצלמה שהותקנה רק לצורך המעקב, התשובה מחר המשך…

מצלמות בחדר כושר, האם הדבר תקין?

יום רביעי, נובמבר 27th, 2013

מ. שואלת ועו"ד ירון נאור מצטט בתשובתו שני פסקי דין שלפיהם ההתקנה תקינה, לפחות אם המצלמות לא הותקנו בחשאי המשך…

השתלת מצלמה, אכן חשש לסחיטה באיומים

יום רביעי, אוגוסט 7th, 2013

אתמול פרסמנו כאן שאלה שנגעה להשתלת מצלמת מעקב אצל עובד המבקש לפרוש (ראו מסגרת).  השאלה הועברה לעו"ד ירון נאור ובתשובתו הוא ממליץ למתלונן שיפנה למשטרה המשך…

השתלת מצלמה, האם המעביד עובר על החוק?

יום שלישי, אוגוסט 6th, 2013

העובד התפטר והמעביד השתיל בחדרו מצלמה שצילמה את המחשב, ×›×™ "חשד שהעובד גונב מידע".  החשד הופרך אבל עכשו המעביד משתמש במידע פרטי של העובד למטרות סחיטה.  השאלה הועברה לעו"ד ירון נאור המשך…

התקנת מצלמה נסתרת – פגיעה בפרטיות

יום ראשון, פברואר 10th, 2013

עובד בחברה מתלונן על פגיעה בפרטיותו בשל התקנת מצלמות והרעה בתנאי העסקתו. השאלה הופנתה לעו"ד יהונתן קלינגר והוא משיב

המשך…

התקנת מצלמה היא פגיעה אסורה בפרטיות העובד

יום שני, אוגוסט 13th, 2012

עובד בחדר בקרה , פנה לאתר עבודה שחורה בשאלה , האם התקנת מצלמה ומיקרופון לשם מעקב אחר העובדים היא עבירה על החוק

המשך…