Posts Tagged ‘מפעל-ההזנה’

השבוע בכנסת: חקיקת השעיית-חבר-הכנסת ועוד…

יום שישי, פברואר 26th, 2016

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 28/2 המשך…

עיריית ירושלים: הזנת ילדים היא באחריות משרד החינוך

יום שני, יולי 9th, 2012

דבורה גבעתי, ס.מנהל מנח"י לחינוך הקדם יסודי בעיריית ירושלים, עונה למכתב ששלחה אורית כהן בנושא הזנת ילדים וכותבת שהנושא לא על הפרק. היא מפנה את הנושא למשרד החינוך

המשך…

ביקורת מבקר המדינה על מפעל ההזנה

יום רביעי, אפריל 1st, 2009

אתר לקמוס, העוסק בתחקירים בנושאי פוליטיקה וחברה, מפרסם את ביקורת מבקר המדינה על מפעל ההזנה, אשר מותח ביקורת על החלטת משרדי האוצר והחינוך למסור את מפעל ההזנה לניהולה של קרן ר"שי המשך…