Posts Tagged ‘מפעלי-ים-המלח’

משהו לא טוב מתרחש בכיל ובחברה לישראל

יום שני, מרץ 2nd, 2015

גל הפיטורים האחרון בכי"ל ובחברה לישראל מעלה את הצורך בחשיבה מחודשת על היחסים בין ממשלה, עובדים ותאגידים פרטיים וכן בזכותה (או חובתה) של המדינה להשתמש במניית הזהב שנמצאת ברשותה במקרים של פיטורים נרחבים 

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

כי"ל הצליחה לקחת מאיתנו מיליארד שקלים שלא היתה זכאית להם (ד' אחרון)

יום חמישי, אוקטובר 30th, 2014

העוקץ.  אחרי שהצליחה לגרום למחליטים ולדעת הקהל בישראל לחשוב שקציר המלח נועד רק להצלת המלונות חתמו כיל והממשלה על הסכם שלפיו כיל תישא רק ב-80% מעלות הקציר, הנאמדת ב-7 מיליארד ש"ח.  זאת למרות שבמסמכיה מודה כיל למעשה, כי הבעייה העיקרית היא הסיכון שייגרם לה אם המלח לא ייקצר (חלק אחרון למאמר)
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

כי"ל הצליחה לקחת מאיתנו מיליארד שקלים שלא היתה זכאית להם (ג)

יום רביעי, אוקטובר 29th, 2014

בקטע השלישי של המאמר מתמקד אמנון פורטוגלי בבתי המלון ובהגנה על החוף ועל התשתיות המשך…

כי"ל הצליחה לקחת מאיתנו מיליארד שקלים שלא היתה זכאית להם (ב)

יום שלישי, אוקטובר 28th, 2014

על היווצרות הבעייה, על קוצר ראות תכנוני, על הסכנות שבאי קצירת המלח, למלונות ולכי"ל.  אמנון פורטוגלי חושף מתוך פרסומי כי"ל את הסכנה למפעלי ים המלח שתתממש אם המלח לא ייקצר: "… עלולה החברה להפסיד ייצור של עד 1 מליון טון אשלג, על פני שתי שנות ייצור, המהווה כ- 17% מכושר ייצור האשלג הנוכחי" המשך…

כי"ל הצליחה לקחת מאיתנו מיליארד שקלים שלא היתה זכאית להם (א)

יום שני, אוקטובר 27th, 2014

אמנון פורטוגלי שב ומראה לנו איך כי"ל – כימיקלים לישראל, מבית החברה לישראל שבשליטת חברת האחים עופר – הוציאה מממשלת ישראל כמיליארד שקלים, שהיא (כי"ל) היתה מוציאה מכספה בכל מקרה,  בכך שהצליחה לגרום לכולנו להאמין שהיא פועלת להצלת המלונות, בעוד שלמעשה היא פעלה להצלת עצמה (מאמר ראשון בסדרה) המשך…

להעיף את הטייקונים מכי"ל

יום שלישי, ספטמבר 2nd, 2014

במלחמה או שלום, ימי שגרה או חירום, הטייקונים רוצים עוד ממון על חשבון כולנו. הגיע הזמן לעמוד מולם ולהגיד לא עוד. לדעתו של ק. טוכולסקי, אם הטייקונים לא רוצים את משאבי ים המלח והממשלה לא מוכנה גם היא לקחת אחריות, צריך לתמוך בעובדים כדי שהם יעשו זאת

המשך…

מלחמתה של כיל בועדת ששינסקי השניה

יום שלישי, אוגוסט 12th, 2014

המלחמה בעזה לא עוצרת את המלחמה של תאגיד כיל בממשלה ובוועדת ששינסקי. כיל מאיימת עכשיו בסגירת חברת 'תרכבות ברום' וחברת 'מגנזיום ים המלח' ובפיטורי כ-1,600 עובדים העובדים בחברות אלו, אם המלצות הביניים של ועדת ששינסקי השניה ייושמו

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

כיל ממשיכים לשטות בממשלה ובציבור (מאמר שני ואחרון)

יום שני, אוגוסט 11th, 2014

מבחינת כיל הטעם החשוב בקציר המלח הוא מתן אפשרות לחברה להמשיך ולפעול.  לולי הקציר הזה הסכרים היו מגיעים לסכנת קריסה ולא היה ניתן להגביה אותם יותר.  הצלת המלונות היא הסחריר (הספין) שבזכותו הענקנו לכיל מיליארדים נוספים
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

כיל ממשיכים לשטות בממשלה ובציבור (מאמר ראשון)

יום ראשון, אוגוסט 10th, 2014

כיל טוענת שלא נותנים לה לפעול כראוי ושהמדינה והציבור יורדים לחייה. בין הטענות ומסעות היח"צ והפירסום ישנה גם הטענה על שהכריחו את מפעלי ים המלח (מי"ה) לקצור את המלח כדי להציל את המלונות מהצפה. האמת היא שבלי קציר המלח הסכרים יקרסו. השתתפות המדינה היא בעצם מענק של מיליארדים לכיל
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

שיטות הפעולה של החברה לישראל

יום שני, מאי 26th, 2014

קמפיין ליצירת דעת קהל אוהדת לצד איומים בסגירת מפעלים ועצירת השקעות – כך עמלה חברת  "כימיקלים לישראל" להשפיע על מקבלי ההחלטות להתאים עצמם לאינטרסים שלה. חלק א'

מאת אמנון פורטוגלי המשך…