Posts Tagged ‘מערכת החינוך’

יש פתרון לבעיית החופש הגדול: יותר מורים ויותר חופשה לעובדים

יום רביעי, אוגוסט 2nd, 2017

מדי שנה חוזרת על עצמה בעיית הילדים בגנים ובכתות הנמוכות בבתי-הספר, היוצאים לחופשה כשהוריהם ממשיכים לעבוד ואין מי שישגיח עליהם. יש לכך פתרון: יותר מורים, יותר חופשה לכל העובדים, יותר ימים של מסגרות פתוחות לילדים

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

"מסע ישראלי" – אינדוקטרינציה פוליטית במסווה של טיול שנתי

יום חמישי, יולי 6th, 2017

"מסע ישראלי", פרויקט שמיועד לתלמידי כיתות י"א, זוכה לתמיכה חסרת תקדים ממשרד החינוך ומשופע במסרים פוליטיים מבית היוצר של הימין המתנחלי . מחקר של מולד

המשך…

מחקר מולד – כיצד השתלט הימין הדתי על החינוך לערכים בבתי-הספר הממלכתיים

יום שני, יוני 26th, 2017

בשנים האחרונות נכנסו עשרות עמותות המקושרות ל"בית היהודי" לבתי הספר החילוניים, בחסות ובמימון משרד החינוך, במטרה לבסס את מעמדה של הציונות הדתית כאליטה ערכית-פוליטית

המשך…

חינוך מזווית אחרת – הזמנה לאירוע פורץ מגבלות שיח פוליטי במערכת החינוך

שבת, מאי 6th, 2017

עיריית תל-אביב יזמה אירוע פריצת מגבלות השיח הפוליטי במערכת החינוך בישראל "רגע אחד חינוך" . האירוע יתקיים בבניין עיריית תל-אביב-יפו ב-18 במאי מ-19.30

המשך…

מדוע החלטתי לבחור ברשימת המורים הדמוקרטית היהודית – ערבית

שבת, אפריל 1st, 2017

איתן קלינסקי, איש חינוך בגמלאות, מסביר את הסיבות להחלטתו לבחור ברשימת המורים הדמוקרטית היהודית-ערבית. זו הרשימה שמתחייבת לפעול למיגור העסקת מורי-קבלן, להיאבק נגד המחסור בכיתות לימוד, לדרוש שבכל יישוב יהיו בתי-ספר וגני-ילדים, להילחם נגד צנזורת הספרים, לכונן מערכת לימודים המשקפת את שני הנרטיבים יהודי וערבי

המשך…

הדתה במערכת החינוך – כשר בהשגחת משרד החינוך

יום שני, ינואר 30th, 2017

אירועים מן המתרחש במערכת החינוך הממחישים הכנסת סממנים דתיים לספרי הלימוד ולשיעורים במערכת החינוך הממלכתית ביוזמת העומדים בראש מערכת החינוך בישראל.

מאת: יניב משיח

המשך…

תשלומי הורים בחינוך – האם להעביר את הנטל לכלל הציבור

יום חמישי, אוגוסט 25th, 2016

הנטל הכספי על הורי תלמידים בתשלומים למערכת החינוך מעורר את מחאתם ומוביל לרעיון הטלתו על כלל הציבור. האם ראוי שהציבור יממן את התשלומים הללו?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

תובנות של מורה על ליקויי הדמוקרטיה במערכת החינוך

יום רביעי, אוגוסט 24th, 2016

מורה בעלת ותק של מעל שלושים שנה במערכת החינוך מתארת את הליקויים בחינוך לדמוקרטיה בבתי-ספר ואת בעיית הטיית המכרזים בקבלת בעלי תפקידים לעבודה במערכת החינוך

המשך…

"כל זכות" –משפחות חד הוריות מקבלות מענק עם פתיחת שנת הלימודים

יום רביעי, אוגוסט 17th, 2016

אלפי שקלים מגיעים למשפחות חד הוריות עם פתיחת שנת הלימודים: האם קיבלתם את המענק? משפחות חד הוריות זכאיות למענק פתיחת שנה של 1,003 ₪ עבור כל ילד מתחת לגיל 18. לא קיבלתם את המענק? מדריך מיוחד באתר "כל זכות" מרכז את כל המידע על הדרכים לקבלו

המשך…

התארגנות הורים להקמת זרם ממלכתי חילוני בחינוך

יום שלישי, ספטמבר 29th, 2015

הורים מתארגנים להקמת זרם ממלכתי חילוני כתופעת נגד לחיזוק לימודי הדת במערכת החינוך הממלכתית. ערכי החינוך הממלכתי דתי משתלטים על החינוך הממלכתי. להלן מכתב שכתבה אם לילדים, מיכל שלו-רייכר, שהתפרסם באתר תנועת "ישראל חופשית", המבקש לחזק את החינוך ההומניסטי פלורליסטי לפי מטרות החינוך בחוק חינוך ממלכתי 1953 סעיף 2 וברוח מגילת העצמאות

המשך…