Posts Tagged ‘מס-עקיף’

המאבק האנטי-חרדי מול המאבק על מדינת רווחה אוניברסלית

יום שני, פברואר 13th, 2012

את המאבק על מדינת הרווחה החליף בחודשים האחרונים שיח המאבק בין מגזרים, ובו בולט במיוחד השיח האנטי-חרדי. עיון בנתונים מגלה כי הרבה סיסמאות ביחס לחרדים ש"לא נושאים בנטל" הן לא יותר מאגדות אורבניות

מאת: עמית הרפז המשך…

מע"מ דיפרנציאלי – ל"צדק חברתי"

יום שלישי, אוגוסט 16th, 2011

איתי אשר פנה לועדת טרכטנברג בהצעה לשקול מיסוי מע"מ דיפרנציאלי. לטענתו יש להבחין בין מיסוי על צרכים בסיסיים כמו מים, מוצרי יסוד ותרופות, ובין מיסוי מוצרים אחרים

המשך…

זהבה גלאון לטרכטנברג, שינוי במדיניות המס

יום שני, אוגוסט 15th, 2011

×—"×› זהבה גלאון פונה אל פרופ' מנואל טרכטנברג – ראש הצוות לשינוי כלכלי-חברתי – ומציעה לו לכלול בשינוי העברת מיסוי מהמסים העקיפים למיסים הישירים, עצירת מהלכי הקטנת המיסוי הישיר והוספת מדרגת מס המשך…

העם דורש מדינת רווחה – העם דורש העלאת מיסים

יום שני, אוגוסט 8th, 2011

המאבק החברתי 2011 דורש מדינת רווחה סוציאל-דמוקרטית, וזה עולה הרבה כסף. האתגר הגדול של המאבק הוא בניית מתווה רציני ומשכנע לתיקצוב הדרישות, שלא יבריח את מיליוני התומכים
מאת: איתי אשר

המשך…

מחאת האוהלים – אפשר לשקם את מדינת הרווחה בלי גירעון

יום חמישי, אוגוסט 4th, 2011

מפחידים אותנו שדרישות המוחים הן "פופוליסטיות", אבל מי שיתייחס אליהן ברצינות יראה שהן לא רק צודקות אלא גם ריאליות ביותר ואפשר למלא אותן מתוך אחריות למסגרת התקציב

מאת: אמנון פורטוגלי, המכללה החברתית כלכלית המשך…

מחאת האוהלים – אז … שלא יעבדו עליכם – איך לא ליפול למלכודת של ביבי

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

בימים הקרובים ייערכו מגעים בין ממשלת ישראל ובין נציגי מאהלי המחאה. למרות הרצון העז להביא הישגים חשוב להישמר ממלכודות של מדיניות ימין כלכלי במסווה חברתי

מאת: איתי אשר המשך…

מחאת האוהלים – מימון לדרישות הציבור מהמעסיקים ומתקציב הביטחון

יום שני, אוגוסט 1st, 2011

מכתב ×–×”×” שנשלח למדגם חברי כנסת מהבית היהודי-מפד"ל, קדימה, מפלגת העבודה, מרצ וחד"ש. התשובות יתפרסמו כאן לכשיתקבלו המשך…

מחאת האוהלים: מעמד הביניים לא סוגר את החודש

יום שני, אוגוסט 1st, 2011

המחאה האזרחית נגד המדיניות הכלכלית –  הארות והערות  

מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

מחירי המזון – מדוע הם עולים ומה ניתן לעשות?

יום ראשון, יולי 10th, 2011

ניסיון להתחקות אחר הסיבות לעליות המחירים וניתוח המקרה המובחן של עליות מחירי מוצרי החלב והפולמוס שנפתח על הדרך להורדתם- פיקוח על המחירים מול חשיפה לייבוא

מאת: מורן צלניק, חבר יסו"ד המשך…

זהבה גלאון: לקבוע קריטריונים חברתיים לראשות רשות המסים

יום ראשון, יוני 26th, 2011

×—"×› זהבה גלאון פונה אל מנכ"ל מ. האוצר בדרישה שבתהליך בחירת המועמדים לראשות המסים ישולבו קריטריונים חברתיים, כגון עמדותיהם ורקעם של המועמדים בכל הקשור לסוגיות פרוגרסיביות המס בישראל, הפחתת אי-השוויון ותפקידה של החברתי של רשות המסים בישראל המשך…