Posts Tagged ‘מס על הדלק’

פיתרון לגודשי התנועה בעת שיפוץ נתיבי תחבורה

יום ראשון, יוני 17th, 2012

כדי להימנע מגודשי תנועה בעת שיפוץ נתיבי תחבורה, לדוגמה – כביש מספר אחת והרכבת הקלה בתל אביב – אפשר להועיד את שימוש הנתיבים, שבהם צפוי להיות גודש, לתעבורת משאיות בלילות. סבסוד הדלק למשאיות יהווה תמריץ לשינוע בלילות

מאת: מנחם לוריא

המשך…

הקיצוץ במגזר הציבורי יעלה לנו הרבה יותר מהדלק

יום ראשון, אפריל 8th, 2012

ק. טוכולסקי מסביר כיצד הפכו ראש הממשלה ופקידי האוצר את הדלק למכשיר שבאמצעותו הם מבצעים חיסול ממוקד בגופים ציבוריים ומקדמים את ההפרטה

המשך…

יובל שטייניץ, בצפון אין תחבורה ציבורית נאותה אל תייקר את הדלק

יום שני, מרץ 12th, 2012

ר. מהצפון*, מורה שהעתיקה את מקום מגוריה, "מהצפון לפחות צפון", על-מנת להתקרב למקום העבודה כדי לחסוך בהוצאות הדלק, פונה אל שר האוצר, ח"כ יובל שטייניץ ומסבירה לו שבצפון אין תחבורה ציבורית נאותה המשך…

סטיב ג'ובס, יוקר המחייה ומחלות אחרות

יום שני, אוקטובר 10th, 2011

בתוך שלל ההספדים על סטיב ג'ובס נדמה שנשכח הקשר בין גאונותו של האיש ובין תרבות הצריכה על היבטיה השליליים

מאת: איתי אשר המשך…

מחאת האוהלים – אפשר לשקם את מדינת הרווחה בלי גירעון

יום חמישי, אוגוסט 4th, 2011

מפחידים אותנו שדרישות המוחים הן "פופוליסטיות", אבל מי שיתייחס אליהן ברצינות יראה שהן לא רק צודקות אלא גם ריאליות ביותר ואפשר למלא אותן מתוך אחריות למסגרת התקציב

מאת: אמנון פורטוגלי, המכללה החברתית כלכלית המשך…

מחאת האוהלים – מסמך הדרישות של המאהל הירושלמי

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

 מאהל המחאה הירושלמי, שתואר בתקשורת כמגובש יותר אידיאולוגית מן המאהל המוביל בת"א, פרסם מסמך דרישות עצמאי והוא מובא כאן כלשונו המשך…

מחאת האוהלים – מימון לדרישות הציבור מהמעסיקים ומתקציב הביטחון

יום שני, אוגוסט 1st, 2011

מכתב זהה שנשלח למדגם חברי כנסת מהבית היהודי-מפד"ל, קדימה, מפלגת העבודה, מרצ וחד"ש. התשובות יתפרסמו כאן לכשיתקבלו המשך…

מחאת האוהלים – מכחישי המחאה החברתית

יום שני, אוגוסט 1st, 2011

במקביל להצהרות מהמערכת הפוליטית והממשלתית על "מחאה צודקת ומובנת" עוסקת אותה מערכת,  על מנגנוני ה"הסברה" המסועפים שלה, בהנמכת המחאה, משתתפיה ופעילים שהתבלטו בה

מאת: מנחם רבוי המשך…

חייבים להפסיק את תחמוני המס של תאגידים

יום רביעי, יוני 15th, 2011

על ההיבט המוסרי-יהודי של תשלום המס בחברה מתוקנת ועל הפגיעה של "תכנוני המס" ביכולת של המדינה לספק שירות לאזרחיה

מאת: הרב עדית לב, ארגון "שומרי משפט – רבנים לזכויות אדם" המשך…

הפחתה למראית עין של נטל ההתייקרויות

יום שלישי, פברואר 15th, 2011

ההקלות המובטחות נשארו ברמת ההצהרות. ראש הממשלה "הצליח" במחיר של "הפגנת שריר" כלפי שר האוצר והפקידות להצטייר כבעל רגישות חברתית וקשוב לרחשי הלב של הציבור. את הנטל, במיוחד על שכבות הביניים כמעט ולא הקל
מאת: מנחם רבוי

המשך…