Posts Tagged ‘מס-מעסיקים’

הורדת מיסים על בעלי חברות ומעסיקים לא מעלה שכר ולא מורידה מחירים

יום שני, אפריל 16th, 2018

שר האוצר משה כחלון שוקל לההפחית את מס החברות. הורדת מסים על בעלי חברות ומעסיקים אינה תורמת דבר להתפתחות המשק. היא תורמת להתעשרות של האלפיון העליון ולהוצאת עוד ועוד כסף מהמעגל של מיסוי-הוצאות והשקעות-מיסוי

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

פרו' יעקב נאמן, שכר הבכירים הוא סמפטום, יש לרפא את המחלה

יום רביעי, יוני 16th, 2010

דור לוי, מנתח מערכות מידע וכלכלן, הפועל לקידום רעיונות המשלבים יעילות כלכלית עם צדק חברתי וסביבתי, פונה לשר המשפטים הפרו' יעקב נאמן, בהצעה לקביעת תקרה להכרה בהוצאות שכר הבכירים לצורך מיסוי תאגידים

המשך…

מס המעסיקים ושכר העובדים

יום שני, ינואר 28th, 2008

בינואר 2008 בוטל מס המעסיקים. אם את/ה עובד/ת בעמותה או רשות מקומית, שי כהן – יו"ר המכללה החברתית-כלכלית, ממליץ לפנות להנהלה ולשאול לאן נעלמו 4% שיכלו להגיע לשכרך
המשך…