Posts Tagged ‘מסמכי המממ’

הוצאת ילדים מהבית: טובת הילד או ההיפך? חלק ג'

יום חמישי, מרץ 17th, 2016

כחמישית מהילדים אפשר היה לא להוציא מהבית. קהילות מסוימות פותרות בעיות של ילדים בסיכון בתוך המשפחה המורחבת או בתוך הקהילה ונמנעות מהשמה חוץ ביתית. האם ישראל מקיימת את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד? על כל אלה בחלק השלישי של המאמר

מאת: אשר רוכברגר

המשך…

על תאונות פועלי הבניין ועל התארגנות למאבק נגדן

יום שני, ינואר 4th, 2016

מדובר בניצול ובתאוות בצע! עובדים בלתי מאורגנים, שאינם יכולים לעמוד על זכויותיהם ואינם יכולים לסרב לעבוד בתנאים התאבדותיים. קובץ קישורים העוסקים בבעיה ומידע על התארגנות חדשה למאבק נגד התאונות

מאת: נטע חוצן

המשך…

ועדת העבודה והרווחה – תאונות עבודה בבניין

יום רביעי, דצמבר 16th, 2015

ועדת העבודה והרווחה ניהלה דיון מעקב בנושא תאונות בענף הבניין בישראל. אין מידע כולל על התאונות ואין פיקוח אמיתי למניעתן

המשך…

מדוע מדינת ישראל אינה פותרת את בעיית בתי-הספר הנוצריים?

יום חמישי, ספטמבר 10th, 2015

בתי-הספר הנוצריים, המהווים חלק ממערכת החינוך במדינת ישראל, שובתים מאז תחילת שנת הלימודים בשל בעיות תקצוב. מדינת ישראל אינה ממהרת להחזיר את התלמידים ללימודים. להלן מכתבו של אב לילדים שובתים, שנשלח לחברי כנסת, הרומז על אפליה כלפי המגזר הלא יהודי מצד משרד החינוך ומצד התקשורת

המשך…

מחסני הילדים – הממשלה החליטה, אך הכספים לא הועברו

יום חמישי, יוני 18th, 2015

חברי-הכנסת מחו בישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על עיכוב הממשלה בהגשת תקנות המסדירות הפקדת כספי מעסיקים כדי לממן את זכויות העובדים הזרים כולל גני-הילדים המכונים "מחסני הילדים"

המשך…

השבוע שהיה בחינוך 9 – סכומים עצומים לגופים חיצוניים, קיזוז שכר למורים

יום שני, נובמבר 3rd, 2014

נתונים על הוצאות כספים במשרד החינוך בזכות התנועה לחופש המידע, הדיון הציבורי על החינוך המקצועי מתקיים לאחר שמשרד החינוך החליט להחזיר אותו. למרות ההבטחה להקפיא חובות מורים, המשרד ממשיך לקזז שכרם. על תשלומי הורים בקיבוץ ועוד

מאת: דליה וענת

המשך…

נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) – הצלחת הלוביסטים

יום חמישי, אפריל 10th, 2014

דו"ח המחקר והמידע של הכנסת מלמד על חריגות בתקציב ובניהול כוח האדם בנת"ע. יו"ר ועדת הכספים, שזימן דיון מיוחד על כך בועדת הכספים נמצא משבח את נת"ע במקום מבקר, יחד עם חבריו הח"כים. מה שמלמד שהלוביסטים של נת"ע עשו עבודה טובה על חשבון הציבור. מאמר של ארגון נוסעי התחבורה הציבורית

המשך…

מה עושה המדינה למען השתלבות מבוגרים בשוק העבודה?

יום רביעי, דצמבר 25th, 2013

כלום. היא אינה עושה דבר עד כה. אזרחים נקטו יוזמה והקימו קבוצה כדי להיאבק למען השתלבות מבוגרים בשוק העבודה. הגיע הזמן שהמדינה תפעל למען השתלבות מבוגרים בשוק העבודה

המשך…

חוק ההסתננות – נדרשת מדיניות כלפי מבקשי מקלט כמו באיחוד האירופי

יום שלישי, דצמבר 17th, 2013

מבקשי המקלט שהיו אסורים ב"סהרונים" והועברו למתקן פתוח, יצאו משם כדי לא לשוב. הם מביעים מחאתם השקטה בצעדה רגלית מהנגב הרחוק לעבר ירושלים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תנהיג מדיניות נאורה והומאנית המתייחסת אליהם כאל אנשים מן היישוב ולא כאל פושעים

המשך…

האם לצמצם את בחינות הבגרות?

יום ראשון, ספטמבר 1st, 2013

שר החינוך, שי פירון, הצהיר על תכניתו לצמצם את בחינות החובה לתעודת בגרות. האם הצמצום הוא כורח המציאות? אם כן, באילו מקצועות? מרכז המחקר והמידע של הכנסת סקר את פעילותו של גדעון סער, שר החינוך הקודם, בעניין זה. הצוות שהקים סער המליץ לצמצם מקצועות בחירה ולא מקצועות חובה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…