Posts Tagged ‘מנהל המינהל החרדי’

מאיר שמעוני פעל לשיוויון בחינוך – החרדים האשכנזים רוצים להחליפו

יום שני, נובמבר 30th, 2015

האם החלפת מנהל המינהל החרדי במשרד החינוך תוביל להמשך האפליה כלפי תלמידות ממוצא ספרדי בסמינרים? ראשי המגזר החרדי האשכנזי אינם מרוצים ממנהל המינהל החרדי, הפועל למען השוויון ודואג שתלמידות ממוצא ספרדי ישולבו בלימוד בסמינרים. הם פועלים להחלפת המנהל

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

עתירה נגד מכרז מנהל המינהל החרדי במשרד החינוך

יום שלישי, יולי 29th, 2014

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבית האזורי לעבודה לביטול מכרז משרד החינוך לבחירת מנהל המינהל החרדי ששר החינוך רוצה להקים במסגרת החינוך הממלכתי

המשך…