Posts Tagged ‘ממשלת צללים’

פריימריס במפלגת העבודה – מה אני רוצה לשמוע מהיו"ר שייבחר

יום שלישי, יוני 27th, 2017

על המועמד שייבחר לראשות העבודה להקים ממשלת צללים, לשתף פעולה עם מפלגות הגוש ולא לנסות להתחפש לימין. הבוחרים יעדיפו את המקור. וכמו כן, להציג מצע כלכלי חברתי שישרת את האינטרס הציבורי

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מרצ כאופוזיציה, הציעי תכנית פעולה חלופית למדיניות הממשלה

יום שני, ינואר 2nd, 2017

אולק נצר פונה לחברי-הכנסת של מפלגת מרצ ומבקש מהם לשרטט אלטרנטיבה בהירה וחדה למדיניות הממשלה הנוכחית בצורת תכנית פעולה חלופית. להלן הצעתו לתכנית כזו

המשך…

היתרונות בממשלת צללים

יום רביעי, מאי 13th, 2015

באנגליה, שזה עתה סיימה מערכת בחירות, האופוזיציה מתארגנת בממשלת צללים – אלטרנטיבה שמבקרת ומתכוננת להחליף את השלטון. מדוע לא בישראל? נפתלי רז מונה את היתרונות:

המשך…

צרכני האספרסו ומנשקי המזוזות – חשבון נפש ותכנית עבודה למחנה הציוני

יום שלישי, אפריל 21st, 2015

איך כובשים שלטון מהאופוזיציה? איך מהווים אלטרנטיבה ומקימים כאן ממשלה חלופית? אדיר וישניה מציע חמישה עקרונות פעולה למחנה הציוני

המשך…

ממשלת צללים

יום שני, אפריל 13th, 2015

"על מפלגת העבודה, אשר תוביל את האופוזיציה, אם ברצונה להיות אלטרנטיבה אמיתית לקואליציה המסתמנת, להקים ממשלת צללים במודל הבריטי*. ממשלת צללים אשר תיתן תשובות אמיתיות ופיתרונות בזמן אמת, לבעיות אשר הממשלה שתקום לא תדע לפתור ושתוביל אותנו לעברי פי פחת." כך, בשינויים קלים, כתב אביעם גפני ב-22 בנובמבר 2014
מאת: יעקב לקס המשך…

ח"כ מיקי רוזנטל – מה עשה בכהונתו הראשונה בכנסת

יום רביעי, אפריל 2nd, 2014

להלן סיכום פועלו של ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה) בכהונתו במושב החורף בכנסת, ותוכניות פעילותו במושב הקיץ, כפי שהציג במכתב ששלח לחברים

המשך…

כנסת של ספינים

יום רביעי, אוקטובר 23rd, 2013

הממשלה עסוקה בהפרטות, בכיבוי שריפות ובהפחדות.  חברי הכנסת של הקואליציה נותרים באפס מעשה. חלקם מנהלים ממלכות קטנות משלהם בוועדות הכנסת ומנסים לסחוט כל כותרת אפשרית וחלקם מקדמים חקיקה פרטית שדומה לעז שהוכנסה והוצאה.  השמאל צריך לדבוק באמיתות שלו ולא להיגרר לדיונים מיותרים בחוקי העיזים האלה
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

תפקידה של אופוזיציה – הגיע הזמן לממשלת צללים

יום שלישי, יוני 11th, 2013

תפקידה של האופוזיציה הוא להוות אלטרנטיבה לשלטון. לצורך הצגת חזונה עליה להקים ממשלת צללים, ולהגיב בכל תחום מיניסטריאלי. לא רק להגיש הצעות חוק פרטיות, אלא גם להתמקד בעבודה בוועדות הכנסת, להציע הצעות לסדר היום, להגיש שאילתות, ובעיקר להציג את החזון האלטרנטיבי

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…