Posts Tagged ‘ממשלה קטנה’

הממשלה נכשלה (כרגיל) גם בטיפול בקורונה

שבת, אפריל 18th, 2020

מערכת הבריאות הוזנחה במשך שנים. את תוצאות ההזנחה חש הציבור בימים אלה של משבר הקורונה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

חזון הממשלה הקטנה מתממש: המגזר הציבורי הולך וקטן בניגוד לצרכים

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2016

בדיקה של התנהלות הממשלה בתחום התקציבי מראה שההוצאה הציבורית מצטמקת בניגוד לצרכים החברתיים ובמגמה הפוכה להתנהלות ה-OECD. דברים שנאמרו במסגרת כנס התקציב השביעי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מאת: לאה אחדות, גל בן חורין, מישל סטרבצ'ינסקי ואביה ספיבק

המשך…

משה כחלון, הורדת מסים היא מתנה לעשירים על חשבון החברה כולה

יום חמישי, יולי 14th, 2016

יוזמת שר האוצר משה כחלון על הגדלת הגרעון באמצעות הורדת מסים מעידה עליו שהוא לא חברתי, כפי שהוא היה רוצה להציג את עצמו. הורדת מסים היא מתנה לעשירים על חשבון כלל הציבור

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

חלוקת נשק אישי היא עוד צורה של הפרטה

יום ראשון, ינואר 10th, 2016

הקלה במתן נשק אישי לאזרחים היא עוד צורה של הפרטה. הפרטת הביטחון האישי. ההפרטה היא המנגנון שבו הממשלה מתנערת מהאחריות לשמור על הביטחון האישי של אזרחי המדינה. על האזרחים לדרוש מהממשלה להיות אחראית על הביטחון האישי כמו גם על הביטחון הסוציאלי, הרפואי והחינוכי

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

היעלמותו ושיבתו של פיריון העבודה בישראל

יום חמישי, דצמבר 19th, 2013

הפיריון בעבודה בישראל, לעומת המדינות המפותחות, הולך ומתכווץ. ניתן לראות היטב את המתאם בין דרגת המעבר לשוק חופשי בישראל לפער הפיריון שנפער בין ישראל למדינות המפותחות. עידן "הממשלה הקטנה" – ממשלת-תקציב- קטן-ראש-קטן כיווץ את פיריון העבודה בישראל

מאת: תמר בן יוסף

המשך…

ממשלה גדולה תועיל למשק

יום ראשון, מרץ 10th, 2013

דרישת "יש עתיד" ו"הבית היהודי" להקטנת הממשלה, מתוך הנחה שהיא בזבוז תקציבי, אינה בהכרח נכונה. השאיפה לקדם משילות על-ידי שינוי שיטת הממשל אינה מחייבת את הקטנת הממשלה, אלא להיפך

מאת: יהונתן קלינגר

המשך…

"מתפקדים" – על הבחירות הכלליות שהיו ועל הבחירות הפנימיות שיהיו

יום רביעי, פברואר 20th, 2013

"מתפקדים" מסכם את נתוני הבחירות הכלליות, ומתייחס אל הויכוח בעניין דרכי הבחירה בתוך המפלגות. הוא מתייחס אל ההצעה בליכוד לביטול הפריימריס, ומזהיר מפני פגיעה בדמוקרטיה אם יבוטלו המשך…

עצומה לממשלה בת 18 שרים בלבד

יום רביעי, פברואר 20th, 2013

"עורו" בשיתוף עם "מתפקדים" והתנועה לאיכות השלטון משתפים פעולה למען הקמת ממשלה קטנה. הקוראים מוזמנים לחתום על העצומה

המשך…