Posts Tagged ‘מלחמת לבנון הראשונה’

מנהיגותו של אריאל שרון – בדרכו שלו

יום רביעי, ינואר 15th, 2014

 סקירה על רכו הפוליטית של אריאל שרון ז"ל. ציבור גדול מתגעגע היום לשרון כחלק מערגה לדור ששירת את המדינה כדרך חיים ולא כקרדום לחפור בשדות אחרים. זה ביטוי לכמיהה למנהיגות שמייצרת דרך מקורית ולא חוששת לפסוע בה על אף המחירים האישיים הצפויים

מאת: רון שביט

המשך…