Posts Tagged ‘מירי רגב’

אבישי בן חיים והמרוקאים החדשים

יום רביעי, אוגוסט 5th, 2020

סדרת הכתבות "המרוקאים החדשים" של אבישי בן חיים חושפת את חוסר התוחלת של פוליטיקת הזהויות. בן חיים כביכול מתייצב לצד המרוקאים ולצד האופציה החברתית-תרבותית שהם מציעים, אך למעשה הוא ממשיך לשרת את הממסד, ומקבע את תפקידם כספקי הפולקלור של השלטון

מאת א. קוריאל

המשך…

חוק הנאמנות בתרבות – זכות שליטה על מחשבה ויצירה

יום ראשון, נובמבר 18th, 2018

חוק הנאמנות עוסק בשליטה. הוא קצה הקרחון בניסיון שיטתי וציני לסתום פיות. במסווה של כספי המסים של כלל האזרחים, מבקשת הממשלה להבטיח לעצמה זכות וטו על מחשבה, רעיונות, דעה ויצירה, ולתחום את גבולותיהן

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

הצעת-חוק "נאמנות בתרבות" – פגיעה בדמוקרטיה ובחופש הביטוי

יום ראשון, נובמבר 11th, 2018

במדינה דמוקרטית חובה לממן יצירות תרבויות באופן שוויוני וחופשי, שלא מצונזר פוליטית. חוק "נאמנות בתרבות" מסוכן. צנזורה ושליטה באומנות הן סממנים להתפרקות של דמוקרטיה

 מאת: תמר זנדברג

המשך…

מירי רגב, ביהדות המזרחית אין זרמים, אך יש ליברלים נאורים

יום ראשון, יולי 29th, 2018

שרת התרבות מירי רגב התפטרה מראשות הוועדה שפעלה להרחבת רחבת הכותל לזרמים יהודיים נוספים. בנימוקה להתפטרות היא נקטה עמדה המצדדת ביהדות האורתודוכסית. היא לא מייצגת בכך את היהדות המזרחית שבה רבים הם הליברלים הנאורים

מאת: גבי אנדי

המשך…

מנהיגות גזענית מחריבה את חזון הרצל לחברת מופת בישראל

יום ראשון, מרץ 18th, 2018

חברת המופת שהרצל חזה ב"אלטנוילנד" לא יכולה להתקיים כאשר מופעלת מדיניות גזענית כלפי בני עמים ודתות אחרות. הביטוי "אם תרצו אין זו אגדה"  מבטא את חזונו שיכול להתממש, אבל המשך הביטוי מרמז שהחזון עלול גם לא להתממש. מנהיגות גזענית הורסת את החזון

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

על הקשר בין 'כלום' לבין 'כלימה' – נתניהו הוא רק המשל

יום שלישי, ינואר 2nd, 2018

אם אנחנו שואפים לחברה של אזרחים שפויים וחופשיים – עלינו לטפל בסכיזופרניה שהמשטר, בהנהגת נתניהו שליח ההון,  מנסה להדביק בה את כולנו. הטיפול כרוך ביצירת סביבה כלכלית שבה כל אזרח יכול לחיות כאישיות שלמה

מאת: נטע חוצן

המשך…

הסכנה בקבוצות החותרות להקמת בית המקדש השלישי – חלק שני משלושה

יום רביעי, דצמבר 21st, 2016

הדיבור על הריסת מסגדי הר הבית ובניית המקדש השלישי מתקרבים להיות איום ממשי להצתת בערה שעלולה לכלות את מדינת ישראל
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

אוונגרד אמנותי אמיתי לא צריך לקחת מימון ממשרד התרבות

יום רביעי, אוקטובר 26th, 2016

אין לצפות ששלטון רע יממן אירועי תרבות ראויים. אין מקום לתפיסה שתרבות אמורה לקבל מימון ציבורי ממי שרוצה להכריתה. אוונגרד אמנותי אמיתי לא צריך לקחת כסף ממשרד התרבות ולא צריך לתלות יהבו בכסף הציבורי של הממשלה

מאת: ק.טוכולסקי

המשך…

האם מירי רגב תתערב בתנאי ההעסקה הפוגענית ב"הבימה"?

יום שני, ספטמבר 26th, 2016

שחקני תיאטרון "הבימה", המשחקים במחזה "עלובי החיים" עובדים בתנאי העסקה פוגעניים. האם שרת התרבות מירי רגב תטפל בבעיית תנאי ההעסקה הפוגעניים במערכת התרבות והאמנות? נראה שלא.  לא ניתן באמצעות נושא זה לצבור נקודות במרכז הליכוד

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

כלי התקשורת –במקום לעסוק במהות עוסקים רובם בספינים

יום ראשון, ספטמבר 25th, 2016

בזמן שמירי רגב מקדמת בהצבעותיה אינטרסים אנטי-חברתיים, בזכות הכיסוי התקשורתי אותו היא יודעת לנצל, היא מחזקת את כוחה הפוליטי.. התקשורת האמריקאית בונה את טראמפ כמו שזו הישראלית בונה את נתניהו, בנפילה לעיסוק בכל ספין במקום בהתעסקות במהות

מאת: ק.טוכולסקי

המשך…