Posts Tagged ‘מיליון ידיים’

מיליון ידיים להסכם – יוזמה חדשה למען הסדר מדיני

יום שני, נובמבר 4th, 2013

על רקע המו"מ המקרטע בין ישראל לרשות הפלסטינית, יוזם זיו כהן קמפיין שמטרתו ללחוץ על מקבלי ההחלטות להגיע להסכם עד אפריל 2014. כל הפרטים כאן

המשך…