Posts Tagged ‘מיכל-בלר’

מנכ"לית הרשות למדידה והערכה בחינוך מיכל בלר פרשה מתפקידה

יום שני, מאי 20th, 2013

פרופ' מיכל בלר מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך פרשה מתפקידה. להלן רשומה פרי עטו של העיתונאי אור קשתי המחווה דעתו על תפקידה ועל תפקיד המדידה בחינוך

המשך…

בעקבות המחאה, קונגרס חינוך בחיפה

יום חמישי, מאי 24th, 2012

יתקיים ביום ראשון, כ' בסיון תשע"ב – 10 ביוני 2012 מ-09:30 עד 15:30 באודיטוריום הכט שבאוניברסיטת חיפה המשך…

ניר ברקת, אל תעשה מבתי הספר "כוכב נולד"

יום שישי, פברואר 3rd, 2012

אמנון רבינוביץ', ממובילי תנועת "ח' זה חינוך", כותב לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, בשם קבוצת מורים, ומבקש ממנו שלא לפרסם בתקשורת את דירוג בתי הספר על פי "עץ המדדים" שבנתה העיריה

המשך…

עוז לתמורה – מיכל בלר, סרבי למשימה !

יום שלישי, אוגוסט 16th, 2011

במסגרת הסכם "עוז לתמורה", קיבלה הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך (ראמ"ה) את המשימה להגדיר קריטריונים למיפוי מורים מצטיינים, לצורך חלוקת בונוסים. לא ידוע על מחקרים שמצאו קשר בין בונוסים אישיים למורים לשיפור בית הספר, אך שר החינוך גדעון סער ומנכ"לו מובילים את המהפכה הניאוליברלית בחינוך

מאת: אברהם פרנק

המשך…

מבחני המיצ"ב – האם הם ממלאים את תפקידם?

יום חמישי, פברואר 10th, 2011

מבחני המיצ"ב הם פרוייקט ההערכה המרכזי של משרד החינוך ומתבצעים במסגרת הרשות הארצית למדידה והערכה ,שהוקמה במידה רבה לצורך זה. פרופ' סורל קאהן, מומחה למדידה והערכה בחינוך בדק את ההתאמה בין תפקיד המיצ"ב לבין הביצוע בפועל, ומצא שאין התאמה ביניהם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

תגובת הראמ"ה לביקורת של פרופ' קאהן על מבחני המיצ"ב

יום חמישי, פברואר 10th, 2011

להלן, התגובה של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך לביקורת של פרופ' סורל קאהן בנושא מבחני המיצ"ב

המשך…

הקמת ראמ"ה – הנחתה במערכת החינוך

יום ראשון, אוקטובר 3rd, 2010

שושי פולטין מגלה ומתארת איך הונחתה ראמ"ה על מערכת החינוך בישראל, בניגוד לתפיסה המקצועית של רוב חברי ועדת המשנה שעסקו בגיבוש התוכנית

המשך…

ראמ"ה האח הגדול? טיעון לא רציני

יום שישי, ספטמבר 17th, 2010

תגובה למאמר של דליה בלומנפלד

מאת: איתי אשר* המשך…

גם משרד החינוך רוצה להיות "האח הגדול", מקים עוד מאגר מידע

יום שני, ספטמבר 13th, 2010

במשרד החינוך מבקשים להקים מאגר מידע כולל על המערכת.  לכאורה הצעה האמורה לתת בידי המשרד כלי חשוב אודות המערכת.  אולם התבוננות מעמיקה קצת יותר מעלה ספקות בכוונים של חדירה לפרטיות, של אבטחת מידע ואפילו חשש של ניצול לרעה
מאת: דליה בלומנפלד המשך…

מיכל בלר: מדידה בשירות הלמידה – הלכה למעשה

יום שלישי, אוגוסט 31st, 2010

בעקבות מאמרים שונים שהתפרסמו גם כאן על עבודתה של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, מבקשת פרופסור מיכל בלר, מנכ"לית ראמ"ה, לשפוך אור על מטרותיה ונהלי עבודתה

המשך…