Posts Tagged ‘מחיר-החשמל’

  האם פורום קהלת מתעלם ממשבר האקלים?

יום חמישי, אוקטובר 24th, 2019

האם התכנית הכלכלית הירוקה לישראל של פורום קוהלת מתעלמת ממשבר האקלים ומהעובדה שכיום זול יותר לייצר חשמל ממערכות סולאריות מאשר מתחנות כוח השורפות גז ופחם? נראה כי האג'נדה הימנית רדיקלית מכוונת את ההמלצות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק ראשון

יום ראשון, ספטמבר 24th, 2017

גילגולה של החלטה ממשלתית – הקמת טורבינות רוח בלי ידיעת פוטנציאל הרוח בישראל. סקירת מדיניות רשות החשמל על שימוש באנרגיות מתחדשות (אנרגיית הרוח ואנרגיה סולארית) ויישומה בפועל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ייצור חשמל מאנרגית השמש לעומת ייצור חשמל מגז

יום שני, אוגוסט 7th, 2017

 הפתרון האמיתי והנכון כיום לייצור חשמל, הוא אנרגיה סולארית ובעיקר על גגות ובשילוב בשטחים חקלאיים

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מה בוער להם? החלטת ממשלה חפוזה, תמוהה ולא ברורה על ייצור חשמל

יום שני, אפריל 3rd, 2017

אמנון פורטוגלי מעיר מספר הערות להחלטת הממשלה שכותרתה 'עידוד מאגרי הגז הקטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי' המשך…

שטרסלר, עובדות או תעמולה – חלק שני ואחרון

יום שני, מרץ 6th, 2017

שטרסלר במאמר 'כל השקרים גזו' (הארץ 28 בפברואר) יוצא חוצץ נגד המתנגדים למתווה הגז, ושר שירי הלל למתווה הגז ולפיתוח לוויתן. אלא שכמעט כל מה שהוא כותב אפשר לומר ולהבין הפוך. לכן צריך לחזור ולומר בברור את האמת הבסיסית
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

שטרסלר, עובדות או תעמולה – חלק ראשון

יום ראשון, מרץ 5th, 2017

שטרסלר במאמר 'כל השקרים גזו' (הארץ 28 בפברואר) יוצא חוצץ נגד המתנגדים למתווה הגז, ושר שירי הלל למתווה הגז ולפיתוח לוויתן. אלא שכמעט כל מה שהוא כותב אפשר לומר ולהבין הפוך. לכן צריך לחזור ולומר בברור את האמת הבסיסית
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

שטרסלר, האיפכא מסתברא

יום שלישי, פברואר 28th, 2017

לשטרסלר, ולשאר התועמלנים של תאגידי הגז יש שיטה מוכרת. הם חוזרים על אותם שקרים פעם אחר פעם, ללא לאות, באמצעי תקשורת רבים, עד שהציבור מתבלבל ולא יודע למי להאמין
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

סידוק ההידראולי (פְרַקִינג) והשפעותיו על מקורות המים – פרק ראשון

יום רביעי, פברואר 22nd, 2017

אמנון פורטוגלי מזכיר לנו את ההשפעות האפשריות של הפקת נפט בשיטת הסידוק ההידראולי, בעקבות דיונים שהתקיימו בועדת הטכנולוגיה של הכנסת (ועדת משנה לבחינה ומעקב)
המשך…

על ההתפתחויות האחרונות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם – חלק שני

יום ראשון, פברואר 14th, 2016

השילוב של ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות לייצור חשמל, להקטנת צריכת החשמל והדלק, ולאחסון אנרגיה יביא לשינוי מהותי בשוקי החשמל. קצב ההתפתחות של טכנולוגיות אלו יביא להוזלת ייצור חשמל מאנרגית שמש ורוח. סקירה בת שלושה חלקים על ההתפתחויות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם. חלק שני

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

עם חשבון החשמל אנחנו משלמים גם משהו לכיס של "האחים עופר"

יום ראשון, אוגוסט 16th, 2015

צבי זלינגר, ב"היום בכלכלה" מגלה לנו שכשאנחנו משלמים את חשבון החשמל אנחנו גם מסבסדים את יצרני החשמל הפרטיים.  כלומר הממשלה, דרך רשות החשמל, בשם סיסמאות (השוא?) של "תחרות" ו"שוק חפשי" ומה לא, מעבירה את כספנו למילוי כיסיהם של מי שמתחרים ב… חברת החשמל המשך…