Posts Tagged ‘מחירי מוצרים’

התייקרות המוצרים – יוניליוור ותפקיד הצרכנים

יום ראשון, אוגוסט 26th, 2012

 הממשלה נתנה את האות להתייקרויות המוצרים, וחברות מזנקות למרוץ ההתייקרויות. תאגיד יוניליוור הוא הרץ המהיר ביותר בשלב זה.  האם על הצרכנים להעניק לו פרס, או פשוט להפסיק לקנות את מוצריו היקרים?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…