Posts Tagged ‘מזרחים’

מירי רגב, ביהדות המזרחית אין זרמים, אך יש ליברלים נאורים

יום ראשון, יולי 29th, 2018

שרת התרבות מירי רגב התפטרה מראשות הוועדה שפעלה להרחבת רחבת הכותל לזרמים יהודיים נוספים. בנימוקה להתפטרות היא נקטה עמדה המצדדת ביהדות האורתודוכסית. היא לא מייצגת בכך את היהדות המזרחית שבה רבים הם הליברלים הנאורים

מאת: גבי אנדי

המשך…

הנרטיב המזרחי – את מי הוא משרת?

שבת, יולי 8th, 2017

בימים אלה מתמודדים על ראשות מפלגת העבודה שני מועמדים ממוצא מזרחי. במקום לנהל דיון על חזונם למפלגה, מועלה לסדר היום עניין מוצאם. הנרטיב המזרחי משרת את הימין. במפלגות ימין שיש בהן פריימריס לא נבחר ולא ייבחר מועמד מזרחי

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מפלגת העבודה. מנהיגים מזרחים מוכשרים מהפריפריה – אלטרנטיבה לשלטון הימין

יום שלישי, פברואר 7th, 2017

במקום שמפלגת העבודה תייחל לחזור לשלטון בזכות קולות מזרחיים מהפריפריה, עליה לבחור מנהיגים מזרחים מוכשרים מהפריפריה

מאת: אמיר יובל

המשך…

אידיוטים לא שימושיים

יום שני, יולי 18th, 2016

הביטוי "אידיוטים שימושיים" מיוחס ללנין שהחיל אותו על אינטלקטואלים שתמכו בברית המועצות מבלי לדעת בדיוק במה הם תומכים. השמאל הישראלי, לעומת זאת, “התברך" בשורה ארוכה של אידיוטים בלתי שימושיים שהנפיקו לחלל השיח הציבורי ביטויים מכפישים ומבזים כלפי המזרחים בישראל

מאת: אורי יזהר

המשך…

ניצחה את האפליה: הנערה מבית שמש תתקבל לסמינר שדחה אותה

יום רביעי, אוגוסט 26th, 2015

לפני שבועיים פרסמנו כאן בעבודה שחורה את פנייתם של הורי נערה מבית שמש שביקשה ללמוד בסמינר "כה תאמר" בעיר, המציע לימודים ברמה גבוהה ומסלול לימודים לבגרות מלאה אולם נדחתה בשל מוצאה.
ועדת הערר של משרד החינוך תקפה במלים קשות את התנהלות גורמי בית-הספר והורתה לו לקבל את התלמידה באופן מיידי המשך…

השסעים בישראל – תדמית מול מציאות

יום רביעי, מאי 6th, 2015

פרסום נוסף למאמר. הניתוח התקשורתי של הגורמים להצבעה בבחירות הכלליות מעצים את השסעים בחברה הישראלית. אך לא כצעקתה. הרדיפה אחרי דרמה וקונפליקטים, או רצון להתבלט, מעוותים את תמונת המציאות. כך לגבי היחסים בין העדות: מזרחים-אשכנזים. הבעיה המשמעותית היא הפערים הכלכליים. מדיניות מוטת שוויון במדינה יכולה לצמצם אותם

מאת: אורי יזהר

המשך…

בעקבות "מפריח היונים"

יום ראשון, מאי 18th, 2014

אורי יזהר צפה בסרטו של ניסים דיין, "מפריח היונים" שמבוסס על ספרו של אלי עמיר. את רשמיו והמלצתו למהר ולצפות בסרט הוא חולק עם קוראי עבודה שחורה המשך…

הני זובידה נפרד מאתר "עבודה שחורה"

יום ראשון, ספטמבר 1st, 2013

להני היה טור קבוע באתר ובו הוא עסק בשאלת המזרחים מול האשכנזים. ברשומה זו נפרד הני מהאתר ומציין את הסיבות שהובילו אותו לכך

מאת: הני זובידה

המשך…

"השד העדתי" – סליחה שאני אשכנזי

יום ראשון, אוגוסט 11th, 2013

מאיר שני מאיר את הדיון על השסע העדתי מנקודת מבטו של ילד "אשכנזי המשך…

הפעילים המזרחיים – מקלקלים את ×”×—×’×™×’×” הלבנה

יום ראשון, יוני 30th, 2013

ארגונים שונים של צעירים אקטיביסטים מחזירים את המחאה המזרחית למציאות התל-אביבית ועכשיו גם לפוליטיקה שלה

מאת ×”× ×™ זובידה המשך…