Posts Tagged ‘מורי-קבלן’

מדוע החלטתי לבחור ברשימת המורים הדמוקרטית היהודית – ערבית

שבת, אפריל 1st, 2017

איתן קלינסקי, איש חינוך בגמלאות, מסביר את הסיבות להחלטתו לבחור ברשימת המורים הדמוקרטית היהודית-ערבית. זו הרשימה שמתחייבת לפעול למיגור העסקת מורי-קבלן, להיאבק נגד המחסור בכיתות לימוד, לדרוש שבכל יישוב יהיו בתי-ספר וגני-ילדים, להילחם נגד צנזורת הספרים, לכונן מערכת לימודים המשקפת את שני הנרטיבים יהודי וערבי

המשך…

הסתדרות המורים, פעלי לביטול תופעת מורי הקבלן

יום רביעי, דצמבר 28th, 2016

בהסתדרות המורים נבחרה מזכ"לית חדשה במקום יוסף וסרמן שהתפטר. האם ההנהלה החדשה תפעל לביטול תופעת מורי הקבלן במערכת החינוך?

מאת: איתן קלינסקי

המשך…

"קדימה מדע" – העסקת יתר של מורים בתכנית "שלבים" ואי התאמת מורים לצרכי התלמידים

יום ראשון, דצמבר 25th, 2016

באתר הפייסבוק "מאבק לחינוך שווה זכויות לילדים חולים" פורסמה רשומה זו המסבירה בעיות בתפקוד חברת "קדימה מדע" הקשורות בילדים החולים בביתם. להלן הרשומה:

המשך…

ניהול עצמי בבתי-ספר – למרות הכשלים, הממשלה פועלת לעגנו בחוק

יום שני, נובמבר 21st, 2016

בתקופה זו של דיונים נמרצים על תקציב המדינה, מופעלת יוזמה לקידום הצעת חוק ממשלתית מרחיקת לכת שתעביר את מוסדות החינוך לניהול עצמי. ההתנהלות סביב הדיונים על הצעת החוק משקפת ניסיון להעבירה מתחת לרדאר הציבורי ללא דיון ציבורי

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

נפתלי בנט, אל תשכח את מורי הקבלן

יום שני, ספטמבר 5th, 2016

משרד החינוך הוסיף שעות סיוע לתלמידים מתקשים, אך לא פעם הדבר נעשה תוך העסקה נצלנית ופגיעה בזכויות המורים

מאת איתן קלינסקי המשך…

עדויות מורים על האווירה בכנסים של "קדימה מדע"

יום רביעי, יוני 15th, 2016

פייסבוק "מאבק לחינוך שווה זכויות לילדים חולים", המייצג את הורי הילדים החולים המרותקים לביתם, פרסם מכתב של מורים ובו עדויות מורים שהשתתפו בכנסים שארגנה "קדימה מדע", הזכיינית שתפקידה לשלוח מורים ואנשי מקצוע לבתי הילדים החולים. להלן המכתב

המשך…

האם משרד החינוך מפקח על הזכיין המטפל בילדים החולים המרותקים לביתם?

יום רביעי, ינואר 13th, 2016

להלן מכתבו של מורה המלין על חוסר טיפולו של משרד החינוך בבעיות הנוגעות לשירות בילדים החולים המרותקים לביתם. הנפגעים העיקריים הם תלמידים חסרי ישע שלא שפר עליהם גורלם הבריאותי, ומלבד זאת נאלצים לחוות עוגמת נפש מתמשכת, בשל המחדלים המוצגים במכתב זה

המשך…

האם משרד החינוך ימפה את מספר מורי הקבלן במערכת החינוך?

יום שני, דצמבר 14th, 2015

לילי בן עמי, מייסדת "הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך"  יחד עם מורים רבים, נאבקת שנים למען ביטול מעמד מורי הקבלן והעסקתם ישירות על-ידי הרשויות. חזון זה עדיין לא מומש, אך ננקט צעד משמעותי לטיפול בבעיה: מיפוי מספר מורי הקבלן על-ידי משרד החינוך. האם משרד החינוך יקיים דבריו וישלים את מיפוי מורי הקבלן?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

השבוע בכנסת – מיסוי קולטי שמש, אופניים חשמליים, מכסות יצור חלב, מתווה ×”×’×–, הרפורמה בדואר ועוד

יום ראשון, יולי 19th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

השבוע בכנסת – במליאה: העברת התכנון ותחומים נוספים לאוצר. בועדות: שכר ×”×—"כים, מיסוי מקובלים ועוד

שבת, יולי 11th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה
המשך…