Posts Tagged ‘מוריס בהט’

אבי ניסנקורן, סייע לגמלאי "אופק חדש"

יום שני, יוני 30th, 2014

מוריס בהט, גמלאי הסתדרות המורים פונה ליו"ר ההסתדרות החדש בבקשה להתערב בעניינם של המורים שפרשו לגמלאות ואינם מקבלים את הפנסיה המגיעה להם על-פי הסכם הרפורמה המשך…

קובי אמסלם, נא הסדר את נוסחת הפנסיה לגמלאי "אופק חדש"

יום חמישי, דצמבר 19th, 2013

מוריס בהט גמלאי החבר בסיעת נח"ל בהסתדרות המורים פונה אל קובי אמסלם, הממונה על השכר במשרד האוצר ומבקש לתקן את העוול הנעשה לגמלאים ולהסדיר את נוסחת הפנסיה המקפחת של "אופק חדש"

המשך…

יוסי וסרמן, תקן את הפגיעה בפנסיה בעקבות "אופק חדש"

יום שני, ינואר 14th, 2013

מוריס בהט, חבר מרכז הסתדרות המורים מסיעת נחל, כותב למזכ"ל הסתדרות המורים ודורש ממנו טיפול מיידי בבעיה שאף סוקרה בערוץ 10 המשך…

יוסי וסרמן: ועידת ישראל לחינוך מיועדת למורים הפעילים

יום שני, יולי 2nd, 2012

תשובת מזכ"ל הסתדרות המורים למכתבו של מוריס בהט מסיעת × ×—"ל המשך…

ועידת החינוך של ישראל – סיפור על הדרת גימלאים

יום שני, יולי 2nd, 2012

מוריס בהט, חבר בסיעת × ×—"ל בהסתדרות המורים, פנה ליו"ר הסתדרות המורים, מר יוסי ווסרמן, בעקבות הדרתם של גימלאי הסתדרות המורים מועידת החינוך של ישראל, אירוע שמפיקה עמותה מיסודה של הסתדרות המורים המשך…

קשיים ביישום דו"ח ועדת דורנר

יום ראשון, מרץ 25th, 2012

מוריס בהט מעדכן על דו"ח ועדת דורנר בחולון. יישום הדו"ח נתקל בקשיים

המשך…