Posts Tagged ‘מונופול הגז’

שטרסלר, עובדות או תעמולה – חלק שני ואחרון

יום שני, מרץ 6th, 2017

שטרסלר במאמר 'כל השקרים גזו' (הארץ 28 בפברואר) יוצא חוצץ נגד המתנגדים למתווה הגז, ושר שירי הלל למתווה הגז ולפיתוח לוויתן. אלא שכמעט כל מה שהוא כותב אפשר לומר ולהבין הפוך. לכן צריך לחזור ולומר בברור את האמת הבסיסית
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

שטרסלר, עובדות או תעמולה – חלק ראשון

יום ראשון, מרץ 5th, 2017

שטרסלר במאמר 'כל השקרים גזו' (הארץ 28 בפברואר) יוצא חוצץ נגד המתנגדים למתווה הגז, ושר שירי הלל למתווה הגז ולפיתוח לוויתן. אלא שכמעט כל מה שהוא כותב אפשר לומר ולהבין הפוך. לכן צריך לחזור ולומר בברור את האמת הבסיסית
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

סודות ושקרים וחצאי אמת בסיפורי מונופול הגז

יום שני, ספטמבר 5th, 2016

חברות הגז מנסות להסיח את דעת הציבור מהכשלים המרובים של המתווה. הדובר המרכזי שלהם הוא שר האנרגיה

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

ייבוא גז לישראל – פתרון חלם למחיר הגז המופקע בישראל – חלק שני

יום שני, יולי 18th, 2016

החלק השני במאמר עוסק בתמונת המצב האבסורדית בישראל בתחום מחירי הגז הטבעי

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ייבוא גז לישראל – פתרון חלם למחיר הגז המופקע בישראל – חלק ראשון

יום ראשון, יולי 17th, 2016

החלק הראשון במאמר עוסק בהתפתחויות האחרונות בשוק ה-LNG  בעולם. בחלק השני תוצג תמונת המצב האבסורדית בישראל בתחום מחירי הגז הטבעי

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל – פרק אחרון, בטחון אנרגטי, לויתן, יצוא והסכמי סחר

יום חמישי, יוני 2nd, 2016

בפרק המסכם את הסדרה מתייחס אמנון פורטוגלי לשאלת הבטחון האנרגטי הרעוע בשל התלות באסדת הפקה יחידה ובצינור אחד, לעניין היצוא מתמר שאם יהיה יגרע גז נחוץ מהמשק הישראלי שמפתח תלות בגז הזה, בעניין הספק בפיתוח שדה לויתן ובסכנות הגלומות בהסכם הסחר עם קפריסין המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל – פרק שלישי, יתירות

יום רביעי, יוני 1st, 2016

בפרק השלישי דן אמנון פורטוגלי בשאלת היתירות, שניתן להגדירה כמצב שבו תהיה מערכת ההפקה וההולכה בעלת כוש לספק את כל הביקושים הצפויים במשק ולא לעמוד במצב שבו יהיה מחסור בגז.  מה שלקוי ב"מתוה" ומה שצריך לעשות כדי להבטיח יתירות גז המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל – פרק שני, תמונת המצב

יום שלישי, מאי 31st, 2016

הנחות היסוד שעמדו בבסיס מתווה הגז הופרכו עוד לפני שקיבל בגץ את החלטתו[2].
המתווה התבסס על ההנחה שניתן יהיה לממן את פיתוח מאגרי הגז באמצעות יצוא. אלא שההנחה ששוקי היצוא פתוחים ומשוועים לגז הישראלי לא היה לה בסיס כבר בעת שהוקמה ועדת קנדל ולבטח לא כאשר נחתם מתווה הגז המקורי וכאשר אושר מתווה הגז המתוקן המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל (פרק ראשון)

יום ראשון, מאי 29th, 2016

במקום המתווה 'המתוקן' שאושר, מדינת ישראל צריכה מתווה גז אשר ייטיב עם האינטרס הציבורי, עם  הציבור שהוא הבעלים של הגז.  במקום הממשלה שלא עשתה זאת, מצורפת כאן תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל. מטרת התכנית היא להביא לעצמאות אנרגטית, למחירי גז, חשמל  ומים נמוכים, ליוקר מחיה יורד, לאויר נקי ולסביבה איכותית, לפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים, ולשימוש ברווחי הגז למטרות ציבוריות-חברתיות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

למי שעוד לא הבין, המטרה היא שוד הגז

יום שני, פברואר 1st, 2016

בשבוע שעבר נחתמה לה ברית אסטרטגית בין ישראל ושתי שכנותיה מצפון מערב, יוון וקפריסין. ה"ברית" הזו היא בסך הכול צד נוסף בשוד הגז

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…