Posts Tagged ‘מונופול’

מתווה הגז מתפוצץ לנו בפנים

יום שני, אוגוסט 15th, 2016

סקירה על הבעיות במשק הגז, בצריכת הגז והביקוש לו, אספקת הגז, ייצורו, בעקבות מתווה הגז. מדוע הרשויות אינן פועלות לתקן את מתווה הגז כולו? יש מקום להרחיב את יכולת ההפקה וההולכה ממאגר תמר, שיכול לספק את צרכי הגז של ישראל לעשרים השנים הבאות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

בין גבעת עמל ומאגרי הגז

יום שלישי, דצמבר 30th, 2014

על אילו נושאים הימין לא רוצה שנדבר במערכת הבחירות

מאת ק. טוכולסקי המשך…

האם משרד האוצר יטיל פיקוח על מחיר הגז הטבעי?

יום רביעי, נובמבר 26th, 2014

ועדת המשנה של ועדת הכלכלה בראשות ח"כ אבישי ברוורמן דנה בצורך לפקח על מחירי הגז לאור המונופול שנוצר

המשך…

מונסנטו – "אוואז" התגייס למאבק החקלאים נגד התאגיד

יום שני, יולי 14th, 2014

ארגון אוואז פתח במבצע התרמה לצורך המאבק בתאגיד מונסנטו. המטרה: להקים ארגון שוק זרעים עולמי מקוון ללא מטרות רווח. להלן המידע שפרסם

המשך…

עוצרים את מונסנטו – נגד הכנסת התאגיד לישראל

יום חמישי, יוני 5th, 2014

מונסנטו היא תאגיד הזרעים המהונדסים גנטית הגדול בעולם והיא מונופול עולמי בשוק זה. שיתוף הפעולה של השר נפתלי בנט עם מונסנטו הוא חלק מהמגמה המדאיגה שאליה מובילה ממשלת ישראל הנוכחית את המדינה

מאת: יוסי דורפמן

המשך…

"הצו המוסכם" במאגר לויתן – יצירת מונופול ופגיעה בציבור

יום שלישי, מאי 27th, 2014

מסמך טענות 'התנועה לאיכות השלטון' ו'אדם טבע ודין' לצו המוסכם עם השותפות במאגר הגז הטבעי "לוויתן": הפשרה אליה הגיעה המדינה עם שותפות תפגע לשנות דור באינטרס הציבור

המשך…

מאגרי הגז הטבעי – על הממונה להטיל פיקוח על מחיר הגז

יום חמישי, מרץ 20th, 2014

ועדת הכלכלה קיימה ב-18 במרץ 2014 דיון מיוחד בחשש שבענף הגז עלול להתפתח מונופול של החברות נובל אנרג'י ודלק אנרגיה של יצחק תשובה במאגרי הגז "תמר" ו"לוויתן". יו"ר  הוועדה, ח"כ אבישי ברוורמן ביקש מהממונה על ההגבלים העסקיים, דוד גילה, להטיל פיקוח על מחיר הגז הטבעי. אם הממונה לא יחליט, תוגש הצעת חוק בעניין

המשך…

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-12/1/2013 עד 4/2/2014

שבת, ינואר 11th, 2014

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה המשך…

האם תל"י הגובה תמלוגים עבור יוצרים היא מונופול?

יום שלישי, דצמבר 31st, 2013

הרשות להגבלים עסקיים החליטה שתל"י הגובה עבור היוצרים את התמלוגים מגופי השידור. היוצרים הפגינו מול משרדי זכיינית ערוץ 2

המשך…

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת – הדו"ח על חברת הלובינג "פוליסי בע"מ"

יום חמישי, יולי 11th, 2013

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת פרסמה דו"ח על חברת הלובינג "פוליסי בע"מ". פוליסי מייצגת לקוחות מרכזיים מענף אחד, מייצגת במקביל חברות בעלי אינטרסים סותרים

המשך…