Posts Tagged ‘מדיניות-בחינוך’

נגד מדיניות מדידה וקביעת סטנדרטים בחינוך

יום שני, אוגוסט 27th, 2012

מדיניות זו של משרד החינוך אינה תומכת בלמידה, אלא בתחרות. מונעת חינוך לחברותיות ועלולה לגרום נזקים נפשיים לתלמידים. מצמצמת את עולם הרוח ומונעת יצירתיות

מאת: גיל גרטל

המשך…

בעקבות המחאה, קונגרס חינוך בחיפה

יום חמישי, מאי 24th, 2012

יתקיים ביום ראשון, ×›' בסיון תשע"ב – 10 ביוני 2012 מ-09:30 עד 15:30 באודיטוריום הכט שבאוניברסיטת חיפה המשך…

הד-החינוך – מעורר לחשיבה מתחדשת ב"עדה המחנכת"

יום שלישי, אפריל 17th, 2012

בפברואר 2012 מלאו חמש שנים ל"הד החינוך – אל המאה ה-21", שהפך את כתב-העת המסורתי למשהו שונה לחלוטין
מאת: אברהם פרנק המשך…

ההשכלה האקדמית בישראל – לאן מועדות פניה?

יום רביעי, אוקטובר 26th, 2011

בעקבות הדיון שהתקיים באתר זה בנושא הוראת מדעים , הרים מנחם לוריא את "הכפפה שנזרקה לעברו" וכתב מאמר הדן באמריקניזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

המשך…

ממה אתה מרוצה גדעון סער?

יום ראשון, אוקטובר 9th, 2011

שר החינוך מקשר בין זכייתו של מדען ישראלי בפרס נובל לכימיה לבין תוצאות המיצ"ב שהתפרסמו לאחרונה. מאמר זה בא לסייג קישור זה, ולבקר את מדיניות היעדים המדידים, שהנהיג השר, המחבלת ביכולת ההנאה של התלמידים מבתי-הספר, ומסרסת את פיתוח יכולת החשיבה שלהם

מאת: אברהם פרנק

המשך…

הדייג: לקט המלצות קריאה מס' 29

יום שישי, אפריל 29th, 2011

עמישראל יצא לחו"ל, לצימרים לסיבוב במימונה… ולרגל חופשת הפסח, נשאר לו זמן מועט מאוד לעסקי המדינה, וכך יצא לנו הפעם, "הדייג" מצומצם בהיקפו, אם ×›×™ כידוע, "אין רגע דל", והלקט עוסק דווקא בנושאים מעניינים במיוחד

ליקט וערך: נוגה תדמור המשך…

תגובת הראמ"ה לביקורת של פרופ' קאהן על מבחני המיצ"ב

יום חמישי, פברואר 10th, 2011

להלן, התגובה של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך לביקורת של פרופ' סורל קאהן בנושא מבחני המיצ"ב

המשך…

האם הסימולציה בתלושי השכר תשכנע מורים להצטרף ל"אופק חדש"?

יום שלישי, אוקטובר 5th, 2010

המאמצים לצירוף מורים לרפורמת "אופק חדש" נמשך. במסגרתם תבוצע סימולציה לשכר המורים שתראה את עליית השכר לפי הרפורמה. השאלה היא האם שכר המורה יעלה בטווח הארוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

משרד החינוך – דו פרצופי ביחסו למדע ומידע

יום שני, ספטמבר 27th, 2010

משרד החינוך מתנהל בצביעות פטתית כאשר מחד המדען הראשי ד"ר גבי אביטל מסתייג מהמדע והמחקר ומאידך נצמד המשרד לגישת המדדים, התפוקות והתשומות ומקדם הקמת מאגר נתונים ומידע על תלמידים ומורים

מאת: יהונתן קלינגר

המשך…

חינוך: הביקורת על מדיניות הסטנדרטים בניו-יורק והקשר לישראל

יום חמישי, ספטמבר 2nd, 2010

פקידי שר החינוך גדעון סער שוקדים על קביעת סטנדרטים מדויקים להצלחה בלימודים. בכך מממש השר את מדיניות הסטנדרטים, שהיא רכיב אחד ברפורמות האמריקאיות שהובאו  לישראל ביוזמתה של תנועת "הכול חינוך". "הכול חינוך" חותרת לייבא עוד רכיבים מרפורמת ניו-יורק, ומתעלמת מהביקורת הנוקבת נגדה שם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…