Posts Tagged ‘מדינה יהודית ודמוקרטית’

מי שכח מה זה להיות יהודי ?

יום שלישי, ינואר 2nd, 2018

מי שמתפאר בזהות יהודית הנשענת על לאומנות צרה , ראיית היהודי כנעלה  יותר מ"הגוי", התנערות מחובה כלפי "האחר" הנוכרי  אינו יותר יהודי מהיהודי החילוני המצוי. מי יהודי יותר? זה שיהדותו דורשת אדנות ושליטה או מי שבמרכז זהותו היהודית ניצב חזון השלום ו"תיקון עולם"?

מאת: גבי אנדי

המשך…

ספר האזרחות – משרד החינוך התעלם מהביקורת הנוקבת בוועדת החינוך ואישר את הספר

יום רביעי, דצמבר 23rd, 2015

ביום שבו נערך בוועדת החינוך ויכוח נוקב על הליקויים הפדגוגיים, הטכניים והערכיים בספר האזרחות המשוכתב, משרד החינוך התעלם מהביקורת, ופרסם הודעה על אישור הספר. להלן ההודעה שפרסם משרד החינוך. בהמשך ביקורתה של ח"כ זהבה גלאון על הספר

המשך…

האם במקצוע האזרחות ילמדו יותר יהדות ופחות דמוקרטיה?

יום שלישי, דצמבר 22nd, 2015

דיון על שינויים מהותיים בהוראת המקצוע יתקיים ביום שלישי 22.12.2015 בוועדת החינוך. האגודה לזכויות האזרח שלחה לוועדת החינוך מכתב המסביר את הליקויים בספר האזרחות שטיוטת שכתובו הושלמה, ומבקש לעצור את פרסום הספר ולתקן את מחוון המושגים

המשך…

"רק לא ביבי" מחזק את הימין

יום ראשון, דצמבר 14th, 2014

חוסר האפשרות להקים קואליציה משילה, נובע מחוסר יכולתה של המערכת הפוליטית הנוכחית להכריע בשתי שאלות מרכזיות, גורלם של השטחים הכבושים, ומקומם של האזרחים הערבים במדינה. הימין כפה סדר יום ברור: לא למדינה פלסטינית, מדינת גזע במקום מדינה דמוקרטית. ומה אומר מחנה ה"רק לא ביבי"?

מאת: יעקב בן-אפרת

המשך…

הסכנות בחוק הלאום לדמוקרטיה ולעם היהודי בישראל ובעולם

יום חמישי, דצמבר 4th, 2014

חוק הלאום, אם יקודם, ינציח את שלטון הימין הקיצוני בישראל, יפגע בחוסנה של מדינת ישראל כדמוקרטיה וכבית הלאומי של העם היהודי כולו, ויחשוף אזרחים ישראלים רבים, ללא הבדל דת גזע ולאום, לפגיעה ממשית בזכויותיהם ובכבודם כבני אדם

מאת: נטע חוצן

המשך…

חוק יסוד כבוד האדם איננו מאזן את חוק הלאום

יום שלישי, דצמבר 2nd, 2014

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לוקה בחסר בהיבטיו הדמוקרטיים. על כן, איננו יכול לאזן את חוק הלאום או להיפך, למרות הנסיון לטעון כך. בחוק זה חסר עקרון השוויון, וחסרות זכויות רבות, כלומר הוא לוקה בחסר ולא בעודף, וכל ניסיון להעמידו בשווי משקל מול חוק הלאום הוא דמגוגי

מאת: נטע חוצן

המשך…

החוק לשינוי סדר-היום

יום שלישי, נובמבר 18th, 2014

למה דחוף כל-כך לנתניהו להסביר לאזרחי ישראל פעם בכמה חודשים שהם לא יהודים מספיק ?

מאת מיכאל מנקין המשך…

השבוע שהיה בחינוך 11- מערכת החינוך מחזקת את המדינה היהודית על חשבון הדמוקרטית

יום שני, נובמבר 17th, 2014

 משרד החינוך אינו פועל דיו בהסתה, באלימות ובגזענות אך יוזם תוכניות לחיזוק הזהות והדת היהודית – מגן ועד תיכון    

 מאת: דליה וענת

המשך…

הריגת חמדאן מכפר כנא – מסכסוך לאומי למלחמת דת

יום ראשון, נובמבר 16th, 2014

 הריגתו של ח'יר חמדאן מכפר כנא פילגה את המדינה לשניים, למרות שיהודים וערבים ראו בדיוק את אותה הקלטת שתיעדה את הריגתו. הפוליטיקאים משני הצדדים עטים על אירועים כאלו כדי למנף אותם לצרכיהם האלקטוראליים, גם כאשר החיים בישראל הופכים לגיהינום עבור האזרחים הערבים והיהודים כאחד

מאת: יעקב בן אפרת

המשך…

מדינה יהודית או דמוקרטית? – הצעת חוק: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

יום ראשון, נובמבר 16th, 2014

האגודה לזכויות האזרח מתריעה מפני הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, שתידון היום ב-16 בנובמבר בוועדת השרים לענייני חקיקה

המשך…