Posts Tagged ‘מדיטק חולון’

מוטי ששון, האם ראוי שתלמידי כיתה א' בחולון ילמדו בספרייה עירונית?

יום ראשון, אפריל 3rd, 2016

עיריית חולון החליטה לשבץ את ילדי כיתה א' המתגוררים בשכונת קריית פנחס איילון בבית-ספר "גול-דע", המרוחק מהשכונה. מאחר שבית-הספר עתיד לעבור שיפוץ, שלא יסתיים עד תחילת שנת-הלימודים הקרובה, הודיעה העירייה להורים שילדיהם ילמדו בספרייה העירונית, ה"מדיטק". ההורים מתנגדים

המשך…