Posts Tagged ‘מבחני פיזה’

מבחני פיזה – התוצאות העגומות הוכחה לכישלון מדיניות החינוך

יום רביעי, דצמבר 4th, 2019

תלמידי ישראל לא מבינים את הנקרא, לא מסוגלים לחשיבה ביקורתית, לא מבחינים בין דעה לעובדה. בורות שקשורה ישירות לאינטרס של הפוליטיקאים שפגעו אנושות במעמד המורים והמנהלים וגרמו להרחבה פושעת של הפער בין החזקים למוחלשים

מאת: גיל גרטל

המשך…