Posts Tagged ‘כתב העת חברה’

הטיפול בגז הטבעי: ים יבשה – מאבק סביבתי מגזרי

יום חמישי, אוגוסט 15th, 2013

המאבק נגד בניית מתקני הטיפול בגז הטבעי על החוף הופך ממאבק סביבתי ציבורי למאבק מגזרי בעת שכל קבוצה נאבקת כדי להרחיק את המתקנים מהאזור שלה. כדי לנהל מאבק אמיתי בסוגיות סביבתיות יש לעבור לחשיבה סביבתית לאומית

מאת: רונית פיסו המשך…

הרחבה לצורך הפרטה: תפקידו של מפעל ההתנחלויות בקידום משטר ההפרטה הישראלי

יום רביעי, יוני 5th, 2013

מפעל ההתנחלויות הוא דוגמה מובהקת למנגנון פיצוי שמספק תחליפים חלקיים לשירותיה של מדינת הרווחה האוניברסאלית שהופרטה. הקשר הדיאלקטי בין תהליכי ההפרטה וצמיחת ההתנחלויות צריך לשמש לקח חשוב עבור כל אלו שנהרו בקיץ 2011 אל אוהלי המחאה

מאת: ארז מגור. פורסם במקור בגליון 55 של כתב העת 'חברה'

המשך…

החינוך הימני של גדעון סער

יום שישי, ינואר 4th, 2013

פיטורי מפמ"ר אזרחות המקצועי והמוערך והפיכת מכללת אריאל לאוניברסיטה הן דוגמאות להתנהלות השר גדעון סער במשרד החינוך: שיקולים מקצועיים, פדגוגים, חינוכיים נזרקים לפח- את השר סער מובילה רק הפוליטיקה. מאז מינויו הוא עסוק בהתערבויות פוליטיות בוטות ופסולות

מאת: שמוליק צ'יצ'ק

המשך…

הדרכה חקלאית באתיופיה – חשיבה חדשנית בתנאים בסיסיים

יום חמישי, ספטמבר 13th, 2012

רשימה זו עוסקת בהתנסותו של חיים גולדמן בפעילות הדרכה חקלאית באתיופיה. מטבעה של הדרכה לא מדובר במפגש שוויוני: יש צד נותן וצד מקבל. האתגר שהנחה אותי, היה חיפוש דרך להפוך את המפגש הזה למפגש הדדי, מכבד את שני הצדדים ומשוחרר מסטריאוטיפים

המשך…

מדיניות השקעות ציבורית – לשוויון וצדק חברתי

יום חמישי, אוגוסט 16th, 2012

הדיון אודות אי השוויון בישראל עוסק בעיקר בסוגיות חלוקתיות אך פתרון לטווח הארוך אפשרי רק עם שינוי מהותי במדיניות ההשקעות ובהעברת האחריות על מדיניות ההשקעות לידי הציבור

מאת:  שלמה סבירסקי

המשך…

חינוך חינם מלידה

יום שישי, אוגוסט 10th, 2012

פתרון מקיף לתחום החינוך לגיל הרך מצריך הסתכלות על מכלול של נושאים שמערכת רווחה ציבורית אוניברסלית צריכה לתת עליהם את הדעת. קריאה לחינוך ציבורי חינם מלידה, מתוך גליון מס' 53 של כתב העת "חברה"

מאת: אסתי קירמאיר

המשך…

הלאמה – בואו נדבר על זה

יום רביעי, אוגוסט 1st, 2012

המאמר הפותח בגיליון 53 של כתב העת "חברה" שכולו מוקדש לפעולת ההלאמה שעד היום רק מעטים העזו להציע אותה בקול רם.טענתו: עומק ההצלחה של משטר ההפרטה מחייב מעבר ממאבק נגד הפרטות למאבק בעד הלאמות

מאת: פרופ' דני גוטווין המשך…

פורסם גיליון 53 של כתב-העת "חברה" בנושא הלאמה

יום שני, יולי 16th, 2012

כתב העת "חברה" שיצא לאור עוסק בנושא ההלאמה. להלן פרטים על כתב-העת ועל תוכן העניינים

המשך…

נשים במדינות הסקנדינביות – האמנם שוויון?

יום רביעי, יוני 20th, 2012

השוויון היחסי בשכר ובייצוג פוליטי של נשים סקנדינביות הוא חלק מתעודת הזהות של מדינות אלה. אבל מסתבר שהשוויון אינו מייצג את כל עולמן של נשות סקנדינביה – אלימות כנגד נשים ובתוך כך אלימות מינית רווחות מאוד בחברות אלה ואינן זוכות לטיפול מספק של רשויות אכיפת החוק
מאת: גל חן המשך…

קצו הידוע מראש של האירו

יום שלישי, יוני 12th, 2012

 העדר השליטה של המדינות הקטנות בגוש האירו היה כשל ידוע מראש. המשבר הכלכלי הביא את הכשל הזה לחזית ויכריח את יוון להתנתק מהאירו

מאת: תמר בן-יוסף

המשך…