Posts Tagged ‘כשל הנדסי’

קריסת גשר קוקה קולה – לגשרי ישראל אין תקן מחייב

יום רביעי, אוגוסט 16th, 2017

קריסת גשר קוקה קולה מעוררת את השאלה האם בניית גשרים בישראל היא בטוחה והאם קיים תקן מחייב לאיכות הבנייה של גשר ולתחזוקתו. בעיית הבטיחות וחוסר התקן הועלו באתר זה במאמר מ-2012 מאת מנחם לוריא

המשך…

האסון בהר הרצל – מעקב "עבודה שחורה"

יום רביעי, אוגוסט 1st, 2012

חשבנו שהזעזוע בעקבות מותה של הילה בצלאלי ז"ל יעורר את שר ההסברה יולי אדלשטיין לחקור את הכשלים שהובילו לאסון בצורה רצינית. אנו עדיין מחכים לתשובתו למכתב ששלח לו מהנדס בעילום שם דרכנו, לפני שלושה חודשים

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הרכבת הקלה בירושלים – תקלות במערכת הכרטוס

יום ראשון, יולי 22nd, 2012

הבעיות בהן נתקל ציבור המשתמשים ברכבת הקלה נובעות מכשלים ששורשיהם בליקויי התכנון במכשירי מכירת הכרטיסים ותיקוף הכרטיסים

מאת: פיליפ פרבו

המשך…

מי הגורם האחראי על הכשלים במערכות הרכבת הקלה בירושלים?

יום שלישי, יוני 5th, 2012

ציבור המשתמשים ברכבת הקלה חווה את הכשלים בהתנהלות הרכבת הקלה, ומתלונן על הזכיינית חברת "סיטיפס". "סיטיפס" אינה הכתובת לתלונות, אלא יחידת המהנדס בתכנית אב לתחבורה בירושלים

מאת: פיליפ פרבו

המשך…

הרכבת הקלה בירושלים – כשל מערכת הקשר

יום חמישי, מאי 17th, 2012

מערכת הרכבת הקלה הושבתה בראשית החודש לפתע באמצע היום בזמן נסיעה עם נוסעים. הסיבה: חובות שלא שולמו לחברה המשכירה את מערכת הקשר ושירותי הקשר לרכבת. ההנחיות לתכנון בחוזה ה- BOT של הרכבת דרשו במפורש מערכת קשר בבעלות הרכבת ולא בשכירות. דרישה זו בחוזה לא קוימה וגרמה לכשל בתפעול. הכשל הזה יכול היה להימנע, אם המערכת הייתה בבעלות החברה המתפעלת את הרכבת, כפי שנדרש

מאת: פיליפ פרבו

המשך…

גשרי ישראל – האם הם בטוחים, האם נקבע להם תקן?

יום שלישי, מאי 8th, 2012

גשר הוא מבנה הנדסי פעיל בעל אורך חיים מסוים. האם יש תקן ישראל לאורך חייו של גשר? האם יש תקן ישראלי הקובע לאילו משקלים ולאילו יישומים הגשר בנוי?  האם יש תקן המחייב בדיקה תקופתית?

מאת: מנחם לוריא

המשך…

להלאים את הרכבת הקלה בירושלים

יום ראשון, מאי 6th, 2012

מדינת ישראל הפריטה את הרכבת לחברה עסקית הרואה לנגד את שורת הרווח. השבתת הרכבת על-ידי חברת מירס, שערוריית הפקחים המטילים קנסות על ציבור הנוסעים, אי העסקת מנהל תפעול לרכבת – כל הבעיות הללו יימנעו אם תולאם הרכבת לרשות המקומית, המחויבת לשרת את תושבים

מאת: א. קוריאל

המשך…

האסון בהר הרצל – האם משרד ההסברה פעל כראוי בהוצאת המכרז?

יום ראשון, אפריל 29th, 2012

האם הליכי המכרז להקמת מתקן תאורה בהר הרצל הבטיחו מניעת אסון?  מהנדס בקרה הנדסית ניתח את ההליכים הנדרשים במסמך (Root Cause Analysis), ובדק את התאמתם לביצוע. המסמך חושף כשלים חמורים. מכתב זה לשר ההסברה, ח"כ יולי אדלשטיין, מדגים סוג אחד של כשלים

המשך…