Posts Tagged ‘כנס-שדרות-לחברה’

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-18/11/2013 עד 26/11/2013

יום ראשון, נובמבר 17th, 2013

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה המשך…

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-11/11/2013 עד 20/11/2013

יום ראשון, נובמבר 10th, 2013

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה המשך…

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-4/11/2013 עד 20/11/2013

יום ראשון, נובמבר 3rd, 2013

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה המשך…

המורים "מזדקנים" ופורשים- ומי ילמד?!

יום שלישי, דצמבר 6th, 2011

בפיסיקה קרוב ל- 60% מהמורים מעל גיל 50, במתמטיקה "זה מתקרב בצעדי ענק".המחסור החמור במורים במקצועות המדעיים ובמתמטיקה, כמו גם מחסור מסתמן בלבורנטים, מעלה ספקות קשים לגבי האפשרות לקיים את התוכנית היומרנית של משרד החינוך ל"עתודה מדעית טכנולוגית"

מאת שושי פולטין  המשך…

בכנס שדרות לחברה, שיח פריפרי חסין שינויים

יום חמישי, דצמבר 1st, 2011

למי שהאזין היום "בכנס שדרות לחברה" לנאומים שנשאו במושב שעסק בנגב הייתה תחושה שהוא לוקח חלק בריטואל, שביטוייו נצחיים ולא ניתנים לשינוי בחלוף העיתים והתנאים. המלל של: ציונות, הפרחת השממה, נטיעת עצים והקמת עוד ועוד יישובים לאוכלוסייה החזקה מהמרכז – לא רק שאינם מבשרים שינוי לטובה במדיניות כלפי הנגב, אלא אף מקפלים בתוכם את המשך החלשתו
מאת: 
בתיה רודד המשך…

אמנון כהן לא יודע כיצד ייכלל דיור בר השגה ברפורמה בתכנון

יום שלישי, נובמבר 29th, 2011

בכנס ישראל לחברה שהתקיים היום בעיר שדרות, נדהמו אורחי הכנס, בהם נציגי ארגון מגמה ירוקה והמטה לתכנון אחראי, לשמוע מחבר הכנסת אמנון כהן, יו"ר וועדת הפנים והכלכלה, שבשלב כל כך מאוחר של החקיקה, עדיין לא ידוע לו כיצד ייכלל דיור בר השגה באחת הרפורמות המשמעותיות ביותר שנעשו במדינת ישראל- בחוק התכנון והבנייה המשך…

הפגנה נגד הרפורמה בתכנון – היום במכללת ספיר

יום שני, נובמבר 28th, 2011

ההפגנה תיערך במכללת ספיר בזמן ישיבת ועדת הפנים ווהגנת הסביבה היום  ג' 29/11/2011 מ-11:30. בהפגנה יקימו פעילי מגמה ירוקה "אתר בנייה" , יתלבשו כעובדי בניין וירימו שלטים שיזהירו שכל הארץ תהפוך לאתרי בנייה של מגדלי יוקרה אם הרפורמה תעבור במתכונתה הנוכחית

המשך…

כנס ישראל – שדרות לחברה, תשע"ב – 2011

יום שלישי, נובמבר 22nd, 2011

יתקיים במכללה האקדמית ספיר בימים ×’' – ד', 29 – 30 בנובמבר 2011 המשך…

כנס שדרות לחברה 2010: מעמד העובד הסוציאלי והתארגנות עו"סים שינוי

יום רביעי, נובמבר 17th, 2010

הכותבת מספרת על מניעיה לבחירה במקצוע העבודה הסוציאלית, למרות היותו לא מתגמל, ומדווחת על התארגנות הסטודנטים "ע"וסים שינוי", הנאבקת למען שיפור תנאי שכרם. ובסוף, קצת חוויות ותובנות מכנס שדרות ומתגובת שר הרווחה

מאת: אדוה שריקי

המשך…

דב חנין והועדה לבריאות וסביבה: לא לשדה-בריר

יום חמישי, נובמבר 11th, 2010

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות קיימה היום (×’', 9.11.10) דיון בנושא "הנגב – גן פורח או פח האשפה של המדינה?". הדיון התקיים במסגרת כנס ישראל-שדרות לחברה שהתקיים במכללת ספיר. בדיון עלתה השאלה המרכזית – "האם קיימת תכנית לפיתוח מקיים של הנגב?" אך נדונו גם מפגעים בריאותיים נוספים המסכנים את בריאותם של תושבי הנגב המשך…