Posts Tagged ‘כור-ההיתוך’

רב תרבותיות בחינוך כחלופה ל"כור ההיתוך" האחוס"לי

יום שני, יוני 13th, 2011

מאחורי מדיניות כור ההיתוך עמדה תפישה מתנשאת של הממסד האשכנזי, אשר פעל גם מתוך ניסיון לשמר את ההגמוניה שלו. האלטרנטיבה דורשת מכל הצדדים דיאלוג חסר פחד ונכונות לקבל ביקורת ולהשתנות

מאת: דוד גולנזר, מורה וסגן מנהלת תיכון רנה קסין בירושלים המשך…