Posts Tagged ‘כבישי-אגרה’

השבוע בכנסת: ייקור המים לישובי ההר, נתוני אשראי, מיסוי ירושת עופר, מוסכים ועוד

יום שישי, מרץ 25th, 2016

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 27/3 המשך…

איתן כבל: הנסיעה בקטעי הדרום בכביש 6, חינם

יום חמישי, ינואר 14th, 2016

שר התחבורה, ח"כ ישראל כץ השיב לשאילתה של יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל ממפלגת העבודה, ואישר שהנסיעה בקטע מאחז – שוקת לא תחויב באגרה באשר הכביש נסלל בתקצוב המדינה
המשך…

איתן כבל, דאג לפטור מאגרה לקטע מאחז – שוקת בכביש 6

יום שני, יוני 15th, 2015

כביש 6 נבנה בחלקו הדרומי ממימון ציבורי. לכן הוא אמור להיות פטור מתשלום אגרה. מאחר שחברת דרך ארץ כבר ניסתה לגבות אגרה בקטע דרומי שנבנה במימון ציבורי, כותב מכתב זה, יעקב לקס, מקדם את הרעה ומבקש מיו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל ומח"כ טלי פלוסקוב, לשעבר ראש-עיריית ערד, לדאוג שלא תוטל אגרה על הנוסעים בקטע זה

המשך…

כשהמדינה משלמת לבעלי ההון עבור ההפרטה

יום שני, יולי 22nd, 2013

יהונתן קלינגר מתייחס בטורו השבועי למקרה מיוחד של הפרטה: הפרטה ההופכת את המונופול הממשלתי למונופול פרטי, ובדרך גם מעבירה הטבות נוספות לבעלי ההון

המשך…

משרד התחבורה: פעולות להפרטת הרכבת וניסוי (לקראת מיסוי)

יום רביעי, נובמבר 9th, 2011

שתי התפתחויות של הימים האחרונים בתחום התחבורה: הגעתם לארץ של מערכי רכבת מחברת בומברדייה וניסוי  לבדיקת הרגלי נסועה  שיבוצע ע"י זכיין מלמדות על הכיוון של משרד התחבורה

מאת מנחם לוריא המשך…

איתן כבל : אסור שיוטל קנס על תושבי הנגב

יום רביעי, מאי 20th, 2009

בתגובה לפנייתו של יעקב לקס, כותב איתן כבל כי יפעל כמיטב יכולתו להסרת תיקון חוק האגרה בכביש 6 המשך…

כביש שש בחוק ההסדרים 2009- האזרח ישלם במקום הזכיין

יום ראשון, מאי 10th, 2009

יעקב לקס, חבר מפלגת העבודה, פונה במכתבו לח"כי המפלגה בבקשה לבטל את הגזירה לתשלום אגרה לקטעים הדרומיים של כביש 6. תושבי הדרום לא צריכים להיענש ב"קנס מרחק" ואזרחי המדינה לא צריכים לשלם במקום הזכיין

המשך…