Posts Tagged ‘ישראל יקרה לנו’

משׂרת המפקח על הבנקים – לא לתת לחתול לשמור על השמנת

יום ראשון, אפריל 19th, 2015

מכתב לנגידת בנק ישראל המתריע מפני מינוי אפשרי של בכיר מאחד משני הבנקים הגדולים בישראל לתפקיד המפקח על הבנקים. לדברי הכותבים, עבודת הרגולטור דורשת אמון מוחלט מהציבור, וכל ניגוד עניינים יפגע קשות באמון זה

המשך…

יובל שטייניץ, כדאי לך לעשות שינוי כלכלי חברתי דחוף

יום רביעי, דצמבר 5th, 2012

א. א.* פונה אל שר האוצר ח"כ יובל שטייניץ בעניין מחירי המזון הגבוהים יחסית לאירופה המשך…

התייקרות המוצרים – יוניליוור ותפקיד הצרכנים

יום ראשון, אוגוסט 26th, 2012

 הממשלה נתנה את האות להתייקרויות המוצרים, וחברות מזנקות למרוץ ההתייקרויות. תאגיד יוניליוור הוא הרץ המהיר ביותר בשלב זה.  האם על הצרכנים להעניק לו פרס, או פשוט להפסיק לקנות את מוצריו היקרים?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…