Posts Tagged ‘ישי מנוחין’

ישי מנוחין – עינוי נחקרים בישראל

יום שלישי, אוקטובר 28th, 2014

ישראל חתמה על האמנה נגד עינויים, אך היא מפרה אותה ברגל גסה. היא גם נמנעת לחוקק חוק נגד עינויים. מאז שנת 2001 הוגשו למעלה מ-850 תלונות מפורטות על עינויים ואפילו חקירה פלילית אחת לא נפתחה. הטלוויזיה החברתית מדווחת
המשך…