Posts Tagged ‘יישובי-קו-העימות’

מי אחראי על הגנת ישובי הגבול, המדינה או התושבים?

יום רביעי, יוני 25th, 2014

צה"ל ביטל את תקני רכזי הביטחון בישובי הגבול, והסיר בכך את אחריות המדינה מהגנה עליהם. התושבים לקחו על עצמם את מימון הרכזים והמשיכו להעסיקם מתוך דאגה לביטחונם. חדירת המחבל למועצת אשכול בנגב, למרות קיום גדר ההפרדה מעוררת שוב את הדיון בשאלה מי אחראי על ביטחון היישובים

מאת: מירי ארביב

המשך…

קולט אביטל: מהלך זדוני של ביטול הטבות לפריפריות

יום חמישי, פברואר 14th, 2008

האוצר מתכוון לבטל או להפחית משמעותית את הטבות המס שהוענקו ליישובי קו העימות. ח"כ קולט אביטל, בסקירה חודשית, קוראת לחברי סיעת העבודה לא לתת יד לתת יד למהלך זדוני מעין זה, המחליש אוכלוסיות שלמות
המשך…