Posts Tagged ‘יוסי כורזים’

יוסי כורזים: לקיצוצים הצפויים יהיה מחיר חברתי עצום

יום שלישי, ינואר 29th, 2013

ד"ר יוסי כורזים, מועמד לראשות איגוד העובדים הסוציאליים בבחירות הנערכות היום, מאתר את האתגר המרכזי של איגוד העובדים הסוציאליים בשנים הקרובות: התמודדות עם וכנגד השלכות הקיצוץ על לקוחותיו ועל עובדיו

המשך…