Posts Tagged ‘יוסי-זעירא’

שיחות קצרות על כלכלה וחברה – הזמנה לכנס סיום השנה של התוכנית לכלכלנים חברתיים

יום רביעי, יולי 29th, 2015

מחר, יום חמישי 30.7.15 בשעה 18:00 ייערך במכון ון ליר בירושלים כנס סיום השנה של התוכנית לכלכלנים חברתיים – תכנית שנולדה מתוך המפגש בין הרצון המבורך של צעירים להשפיע לבין הצורך לפתח חשיבה כלכלית המיטיבה עם כלל האוכלוסייה

המשך…

מדוע האזרחים בשכונות העוני ובעיירות הפיתוח מצביעים לליכוד?

יום שלישי, מרץ 10th, 2015

הלאומנות של השכבות הנמוכות בישראל היא עמדה רציונאלית ולא מוסתת, המעידה על כך שהם מבינים את העולם שבו הם חיים ומבינים היטב את הסיכויים לקידום כלכלי להם או לילדיהם. כאשר בני המעמדות הנמוכים דבקים בשייכות למדינת הלאום עד כדי אימוץ עמדות לאומניות, הם פועלים במובן מסוים למען האינטרסים של עצמם. ניתוח היסטורי כלכלי בהיבט גלובלי ב"העוקץ"

מאת: יוסף זעירא

המשך…

ערב עיון: תקציב הממשלה החדשה – 3/3/2013

יום חמישי, פברואר 14th, 2013

יתקיים בירושלים במכון ון-ליר, משעה 17:00 ועד 19:30 המשך…

כנס עממי לגיבוש דרכה של המחאה החברתית

יום שלישי, פברואר 14th, 2012

המטה הירושלמי לשינוי השיטה החברתית כלכלית מזמין לכנס שמטרתו לשתף את הציבור בדיון על המשך המאבק החברתי שהחל בקיץ 2011. הכנס ייערך בירושלים ב-1 במרץ בשעה 1900 המשך…

כיכר העיר 1 – כנס בנושא מדינת הרווחה הסקנדינבית

יום שני, פברואר 13th, 2012

הכנס ייערך ע"י פורום פעולה אזרחית ביום ששי, ה-23 במרץ בשעה 0900 בת"א המשך…