Posts Tagged ‘יוניליוור’

התייקרות המוצרים – יוניליוור ותפקיד הצרכנים

יום ראשון, אוגוסט 26th, 2012

 הממשלה נתנה את האות להתייקרויות המוצרים, וחברות מזנקות למרוץ ההתייקרויות. תאגיד יוניליוור הוא הרץ המהיר ביותר בשלב זה.  האם על הצרכנים להעניק לו פרס, או פשוט להפסיק לקנות את מוצריו היקרים?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

כך נראית השביתה ב"תלמה" – ערד

יום חמישי, דצמבר 23rd, 2010

כבר 11 יום שעובדי מפעל "תלמה" של התאגיד הבינלאומי יוניליוור בערד שובתים למען פרנסה הוגנת ונגד הסירוב של הנהלה לחתום עימם על הסכם קיבוצי חדש. 250 עובדי המפעל דורשים את חלקם ברווחי תאגיד הענק ומוחים כנגד ניסיונות הנהלה לשבור את העבודה המאורגנת במפעל על ידי העסקה של עובדי קבלן מחוץ להסכם הקיבוצי, כתבה מצולמת
צילם: יעקב לקס המשך…

משלחת סולידריות עם העובדים השובתים במפעל יוניליוור בערד

יום שלישי, דצמבר 21st, 2010

פעילי ותומכי תנועת מאבק סוציאליסטי, יגיעו ביום ד' הקרוב, 22 בדצמבר כדי להביע תמיכה בעובדים לחזק את מאבקם הצודק ולקרוא ביחד איתם:
המשך…