Posts Tagged ‘יונה יהב’

צפנת–פענח לסאגת מיכל האמוניה במפרץ חיפה

יום רביעי, דצמבר 27th, 2017

אין ספק שהסיכון לתושבי המפרץ, שהופסק עם ריקון מיכל האמוניה חוזר.  אין ספק שהאינטרסים של תאגיד חיפה-כימיקלים-הועדפו על טובת התושבים. ונשאלת השאלה האם הדבר עולה עם רוח פסיקות בתי המשפט בערכותיהם

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

הדיון בהתנגדויות לתכנית חיבורי נמל המפרץ – התכנית היא פצצה מתקתקת

יום רביעי, אוגוסט 3rd, 2016

להלן פרטים על הדיון בהתנגדויות שהוצגו לוועדה המחוזית בחיפה נגד תכנית חיבורי נמל המפרץ. לתכנית הוגשו 730 התנגדויות. הזיהום בחיפה יגדל אם התכנית תאושר

מאת: חנה קופרמן

המשך…

הזיהום בחיפה – להגביל פליטות מזהמים לפי שיקולי בריאות הציבור ולא התעשייה

יום ראשון, פברואר 7th, 2016

שמואל גלבהרט, בעבר יו"ר הירוקים בחיפה, פונה בביקורת חריפה לראש העירייה יונה יהב על טיפולו בבעיית הזיהום בחיפה. כמו כן הוא פונה במכתב לשר להגנת הסביבה בו הוא מתריע מפני חוסר האימון בהודעותיו על הקטנת הפליטות ממזהמים ומציע לו לפעול לפי שיקולי בריאות הציבור ולא התעשייה

המשך…

חיפה – אזור מוכה זיהום – הנתון על 70% ירידה בזיהום האוויר אינו נכון

יום שני, יוני 15th, 2015

המשרד להגנת הסביבה מרבה להצהיר על השיפור באיכות האוויר בנפת חיפה: ירידה ב-70%. נתון זה אינו נכון כיוון שלא בוצע ניטור מלא של כל מרכיבי הזיהום. כמו כן, נתון זה אינו כולל את זיהום המים והקרקע, שגם אותו צריך לקחת בחשבון. חיפה מזוהמת. אסור להרחיב את התוכניות המזהמות ולא להקים נמל דלקים

מאת: חנה קופרמן

המשך…

הזיהום בחיפה הורג – ההפגנה "נלחמים על החיים"

יום שלישי, מאי 5th, 2015

סיקור ההפגנה שנערכה ב-3 במאי, לאחר הרעש התקשורתי שעורר מסמך משרד הבריאות בדבר הקשר בין זיהום ותחלואה. תמונות, הקלטות וקישורים לכתבות בנושא הזיהום בחיפה

המשך…

הזיהום בחיפה – המסמך של פרופ' איתמר גרוטו הוא אור בחשיכה

שבת, אפריל 25th, 2015

האם יונה יהב בפגישתו עם בכירי משרד הבריאות יפעל לפגיעה במעמדו של פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, בשל חשיפת מסמך משרד הבריאות על הקשר בין תחלואה בסרטן לבין הזיהום בחיפה? במכתב שנשלח למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור ארנון אפק מבקשת הכותבת שהמשרד ייתן גיבוי לגרוטו

המשך…

המאבק נגד הזיהום בחיפה – בזכותן של קופרמן ונווה

יום שני, אפריל 20th, 2015

מאבקן העקבי של חנה קופרמן ואלה נווה נגד הזיהום בחיפה. "למעשה 'הבלאגן' החל בזכותן של שתי הנשים הללו", כך בכתבה בערוץ 1. תיעוד של מחאותיהן של חנה קופרמן ואלה נווה לאחר פרסום מסמך משרד הבריאות, שהראה קשר בין תחלואה בסרטן לבין הזיהום בחיפה. המחאה היא ביקורת על התנהלות ראש-העירייה שאמור היה לשרת את אינטרס הציבור בעניין

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

חיפה העיר המזוהמת בישראל – הפגנה – עוצרים את הזיהום

שבת, נובמבר 29th, 2014

ההפגנה תתקיים ב-5 בדצמבר בגן האם חיפה, מרכז הכרמל, בשעה 12.30. ההפגנה מתקיימת לקראת הדיון במועצה הארצית לתכנון ובניה על שלוש תוכניות ענק שיגדילו את זיהום האוויר: הרחבת בז"ן", "קרקעות הצפון" ו"נמל המפרץ והדלקים", ב-11 בדצמבר המשך…

עוד שנה חלפה – וחיפה עדיין בנסיגה

יום רביעי, אוקטובר 1st, 2014

ההגירה השלילית מחיפה נמשכת מזה 10 שנים ויותר, ו"נבלמה" רק בנאומי ראש העיריה – כך עולה מפירסומי הלמ"ס ערב החג. הפער בין נתוני האמת למצגי העיריה גם בתחומים נוספים, משקף את הפער המתסכל בין הפוטנציאל הטמון בעיר הזו, עליו אין חולק, למצבה הבעייתי בפועל

מאת: שמואל גלבהרט

המשך…

עוצרים את הרחבת בז"ן‏‏

שבת, ינואר 11th, 2014

בשבוע הקרוב תכריע הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בנושא הרחבת בז"ן. אתר המאבק "עוצרים את הרחבת בז"ן" פרסם פנייה לנבחרי הציבור, השרים עמיר פרץ, יעל גרמן, גדעון סער, יונה יהב להתנגד להרחבת בתי הזיקוק של בז"ן

המשך…