Posts Tagged ‘יובל שטייניץ’

תקשורת עניינית הייתה יכולה לחזק את הדמוקרטיה

יום שלישי, דצמבר 10th, 2019

הסיקור התקשורתי מעוות את המציאות במקום לשקפה. הבחירה של התקשורת לסקר באופן לא פרופורציונאלי את האזוטריה והספינים של הימין מונעת סיקור הוגן של המציאות, וגם מונעת דיון באלטרנטיבות למה שהממשל הנוכחי נותן

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

פרויקט צינור הגז מישראל לאירופה מוטל יותר ויותר בספק

יום רביעי, דצמבר 5th, 2018

לדברי ד"ר צ'ארלס אלינאס, מומחה בתחום הגז והנפט, הסיכוי לייצא גז מישראל נמוך, אין הצדקה לצינור איסט-מד

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

ובינתיים, שוד הגז נמשך

יום חמישי, ינואר 26th, 2017

מדינת ישראל אינה מסוגלת לחבר צינור גז למפעלים ישראלים, אך נציגיה נוסעים בעולם ומבטיחים להניח צינור שיגיע עד אירופה. גזל עתודות הגז של ישראל ממשיך באין מפריע

מאת קורט טוכולסקי

המשך…

צינור ×”×’×– הטבעי מישראל לאירופה – להטיל ספק בהקמתו

יום שני, אוקטובר 31st, 2016

ההודעה של משרד האנרגיה על היתכנות גבוהה להקמת צינור להולכת גז טבעי מישראל לאירופה היא מלאכת מחשבת של תחמנות וחצאי אמת. יש להתייחס להודעה בספקנות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מתווה הגז – שטייניץ מתעלם מהמציאות בהצעתו לייצא גז בצינור דרך יוון

יום רביעי, אוקטובר 5th, 2016

שר האנרגיה יובל שטייניץ מנסה לקדם את הרעיון הממוחזר לייצא גז מישראל בצינור דרך יוון לאירופה. במקום לייצג את האינטרס הציבורי, הוא משמש "סוכן מכירות" של תאגידי הגז

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

סודות ושקרים וחצאי אמת בסיפורי מונופול הגז

יום שני, ספטמבר 5th, 2016

חברות הגז מנסות להסיח את דעת הציבור מהכשלים המרובים של המתווה. הדובר המרכזי שלהם הוא שר האנרגיה

מאת אמנון פורטוגלי המשך…

שטייניץ ונתניהו מריונטות של ההון. העידן – שחיתות תאגידית מובנית

יום רביעי, אוגוסט 31st, 2016

יובל שטייניץ, כמו הבוס שלו בנימין נתניהו, הם מריונטות של ההון, הגענו לעידן השחיתות המובנית ואתה יהיה הרבה יותר קשה להתמודד. במרכז ובימין יש פוליטיקאים שנבנו לשרת את מי שבנה אותם

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מתווה ×”×’×– – שיטת שטייניץ לשטות בציבור

יום שני, אוגוסט 29th, 2016

בראיונות ובהודעות לציבור נוקט שר האנרגיה, ח"כ ד"ר יובל שטייניץ, בשיטה לא מקורית של מידע לא מעודכן, לא מדויק ולעתים פשוט לא נכון
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

מתווה הגז מתפוצץ לנו בפנים

יום שני, אוגוסט 15th, 2016

סקירה על הבעיות במשק הגז, בצריכת הגז והביקוש לו, אספקת הגז, ייצורו, בעקבות מתווה הגז. מדוע הרשויות אינן פועלות לתקן את מתווה הגז כולו? יש מקום להרחיב את יכולת ההפקה וההולכה ממאגר תמר, שיכול לספק את צרכי הגז של ישראל לעשרים השנים הבאות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל – פרק שני, תמונת המצב

יום שלישי, מאי 31st, 2016

הנחות היסוד שעמדו בבסיס מתווה הגז הופרכו עוד לפני שקיבל בגץ את החלטתו[2].
המתווה התבסס על ×”×”× ×—×” שניתן ×™×”×™×” לממן את פיתוח מאגרי ×”×’×– באמצעות יצוא. אלא שההנחה ששוקי היצוא פתוחים ומשוועים לגז הישראלי לא ×”×™×” לה בסיס כבר בעת שהוקמה ועדת קנדל ולבטח לא כאשר נחתם מתווה ×”×’×– המקורי וכאשר אושר מתווה ×”×’×– המתוקן המשך…