Posts Tagged ‘טיפול-באומנויות’

נפתלי בנט, מדוע אתה אוסר תשלום שכר למתמחים בטיפול באמנות?

יום שלישי, אוגוסט 30th, 2016

מסמך של משרד החינוך אוסר על מוסדות חינוך לשלם למטפלים באמצעות אמנות שכר עבור הכשרתם המעשית שמתבצעת בלימודי התואר השני . מתמחים במקצועות אחרים מקבלים שכר בתקופת התמחותם, האם חוקי לנצל עבודת התמחות של מטפלים במוסדות חינוך ולא לשלם להם שכר?

המשך…

חיים כץ, פעל למען הסדרת תחום הטיפול באמנויות

יום ראשון, נובמבר 4th, 2012

מכתב של סטודנטית לתואר שני, שעתידה המקצועי אינו ברור כל עוד החקיקה בנושא לא הושלמה המשך…