Posts Tagged ‘חשמל סולארי’

  האם פורום קהלת מתעלם ממשבר האקלים?

יום חמישי, אוקטובר 24th, 2019

האם התכנית הכלכלית הירוקה לישראל של פורום קוהלת מתעלמת ממשבר האקלים ומהעובדה שכיום זול יותר לייצר חשמל ממערכות סולאריות מאשר מתחנות כוח השורפות גז ופחם? נראה כי האג'נדה הימנית רדיקלית מכוונת את ההמלצות

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

חשמל מהשמש עכשו עוד יותר משתלם

יום רביעי, אוקטובר 11th, 2017

התפתחויות אחרונות בתחום האנרגיה הסולארית
מאת: אמנון פורטוגלי
המשך…

הפרטת רשויות – הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל

יום ראשון, אוגוסט 20th, 2017

החלטת ממשלה מראשית אפריל הפריטה למעשה את התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל מגז טבעי, ומסמיכה יצרני חשמל פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית ליצור חשמל מגז טבעי במטרה ליצור שוק עבור מפיקי הגז, ללא התחשבות בנזקים לסביבה ולאדם

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

פתרון למצוקת החשמל בעזה – הבנק העולמי מתקין פאנלים סולאריים לאספקת חשמל

יום ראשון, אוגוסט 20th, 2017

 פתרון חלקי לקטסטרופת החשמל בעזה: הבנק העולמי החל בפיילוט שבמסגרתו מותקנים פאנלים על גגות תושבים ברצועה ; מעריכים שניתן לספק כך 150 מגה-וואט חשמל לפחות

המשך…

מה בוער להם? החלטת ממשלה חפוזה, תמוהה ולא ברורה על ייצור חשמל

יום שני, אפריל 3rd, 2017

אמנון פורטוגלי מעיר מספר הערות להחלטת הממשלה שכותרתה 'עידוד מאגרי הגז הקטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי' המשך…

השבוע בכנסת: יום הסביבה, חוק העמותות, חוק סילוק ח"כים ועוד

שבת, יוני 4th, 2016

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

השבוע בכנסת: רשות השידור, הפלרת מים, הלבנת הון, צער בע"ח ועוד

שבת, מרץ 19th, 2016

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 20/3 המשך…

על ההתפתחויות האחרונות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם – חלק שני

יום ראשון, פברואר 14th, 2016

השילוב של ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות לייצור חשמל, להקטנת צריכת החשמל והדלק, ולאחסון אנרגיה יביא לשינוי מהותי בשוקי החשמל. קצב ההתפתחות של טכנולוגיות אלו יביא להוזלת ייצור חשמל מאנרגית שמש ורוח. סקירה בת שלושה חלקים על ההתפתחויות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם. חלק שני

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. הועדות פועלות, דיונים רבים ביום ראשון

יום שישי, אוגוסט 14th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת,
כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה
המשך…

צדק חברתי במשק האנרגיה – כנס הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות

יום רביעי, אוקטובר 19th, 2011

הגיע הזמן שרווחים הנובעים מהתייעלות יושקעו בצורה חברתית. מפגש נוסף של הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות יתקיים ביום רביעי 26/10/2011, בשעה 18:30 במשרד הקואופרטיב, רחוב ההגנה 37, תל אביב, (בתוך משרד התנועה הירוקה) המשך…