Posts Tagged ‘חקלאות’

חלב, ביצים, פירות וירקות

יום רביעי, יולי 21st, 2021

נוכח מזימת החשיפה ליבוא, לצד בטחון מזון, הפרחת השממה, הגשמת הציונות, התיישבות בגבולות, בלימת המדבור וכיוצא באלה מעלות החקלאות בישראל, מוצעת נקודת מבט אחרת.
מאת: יעקב לקס המשך…

על אופוזיציה משמעותית להשליט שיח ציבורי הרלבנטי לצרכי ה-99%

יום שני, יולי 16th, 2018

במקום להיגרר אחר סדר היום הציבורי שמשליטה הקואליציה כשהיא מפלגת קבוצות ומסכסכת אותם אחת באחרת, ובימים אלה באמצעות "חוק הלאום", על האופוזיציה להשליט סדר יום המתמקד בצרכי היסוד של 99% האזרחים במדינה

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

חוק הותמ"ל – יו"ר מרכז המועצות האזוריות קורא לבטלו

יום חמישי, ינואר 4th, 2018

הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור (הותמ"ל) מתגלה כגוף עוקף תכנון ודמוקרטיה. יישום חוק הותמ"ל מאפשר להפקיע קרקעות חקלאיות בהיקפים גדולים במרחב הכפרי ובכל רחבי הארץ בהליך מזורז והרסני ויגרום להרס 600 אלף דונם שטח חקלאי. יו"ר מרכז המועצות האזוריות פונה במכתב לחברי-כנסת המתריע מפני ההליכים ההרסניים בותמ"ל וקורא לפעול לביטול החוק

המשך…

הבג"צ על העברת מכון וולקני לגליל – חוקרי המכון על הודעת אורי אריאל: "לא היה ולא נברא"

יום רביעי, יוני 21st, 2017

 בעקבות דיון בעתירה שהגישו חוקרי מכון וולקני נגד העברת המכון לגליל, פרסם שר החקלאות, אורי אריאל, הודעה מטעה לציבור. חוקרי המכון מגיבים להודעה וטוענים: "לא היה ולא נברא"

המשך…

חומרי הדברה בפרות וירקות – היכן האכיפה?

יום שני, ינואר 23rd, 2017

מדוע ישראל לא אוכפת תקנות להגבלת שאריות חומרי הדברה בפרות ובירקות? ועדת הבריאות של הכנסת ערכה דיון בנושא, אך לא הצליחה לקבל תשובות

מאת: מערכת עבודה שחורה

המשך…

הפגנת החקלאים נגד חיסול החקלאות הישראלית

יום שלישי, דצמבר 20th, 2016

חקלאים ופעילים חברתיים עלו לירושלים והפגינו בעד קיום חקלאות ישראלית הפגינו ונגד מדיניות ממשלת ישראל בחקלאות הלוקה ברצף של כשלים ופערים. בלי חקלאות אין התיישבות. בלי התיישבות אין מדינת ישראל

המשך…

משה כחלון – מיסוי דירה שלישית, פינוי מקרקעות רמ"×™, הרג החקלאות, חיסול תעשייה – עשייה לא חברתית

יום חמישי, ספטמבר 29th, 2016

שנה חדשה אותה עשייה. שר האוצר כחלון חושף במעשיו כשר אוצר שהוא משרת את בעלי-ההון, בניגוד להצהרותיו שהוא שר חברתי. מיסוי דירה שלישית, פינוי דיירים ציבוריים מקרקעות של רשות מקרקעי ישראל, הרג החקלאות וחיסול התעשייה, עשייה זו אינה לטובת הציבור

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

עוד שנה או עשר שנים לא תהיה חקלאות בישראל

יום רביעי, ספטמבר 21st, 2016

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, אמר במכון וולקני כי הגנת המדינה על החקלאות הישראלית תוסר כעבור שנה או עשר שנים. אם אכן יוסרו ההגנות על החקלאות, ישראל תהיה המדינה היחידה בעולם המפותח שאינה מגינה על החקלאות שלה. אפילו ארה"ב הניאו ליברלית מגינה על חקלאיה באמצעות סובסידיות

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

תמר זנדברג על הרס החקלאות

יום ראשון, יולי 17th, 2016

במקום שהממשלה תדאג לפיתוח החקלאות בישראל, היא פועלת לחיסולה ולהעשרת משווקים ויבואנים בכירים. חקלאות בת קיימא היא החוסן הלאומי של ישראל. ועדת הכלכלה תעסוק בבעיה

מאת:  תמר זנדברג

המשך…

החקלאות בצפון מתייבשת

יום רביעי, יולי 6th, 2016

עוד פרק בנסיגה של החקלאות הישראלית מהבסיס של הישראליות

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…