Posts Tagged ‘חינוך ממלכתי דתי’

הדתה בחינוך – הפורום החילוני פרסם ממצאי בדיקת ספרי הלימוד

שבת, אפריל 22nd, 2017

הפורום החילוני יזם בדיקה של עומק ההדתה בלמעלה מ-80 ספרי לימוד של כיתות א-ו בחינוך הממלכתי. הבדיקה חושפת מהלך שיטתי לעיצוב תודעתי אמוני של התלמידים. על ועדי הורים, מורים והנהלות להפעיל לחץ לקיים חינוך חילוני לפי חוק חינוך ממלכתי

המשך…

התארגנות הורים להקמת זרם ממלכתי חילוני בחינוך

יום שלישי, ספטמבר 29th, 2015

הורים מתארגנים להקמת זרם ממלכתי חילוני כתופעת נגד לחיזוק לימודי הדת במערכת החינוך הממלכתית. ערכי החינוך הממלכתי דתי משתלטים על החינוך הממלכתי. להלן מכתב שכתבה אם לילדים, מיכל שלו-רייכר, שהתפרסם באתר תנועת "ישראל חופשית", המבקש לחזק את החינוך ההומניסטי פלורליסטי לפי מטרות החינוך בחוק חינוך ממלכתי 1953 סעיף 2 וברוח מגילת העצמאות

המשך…

הבית היהודי – ההחזרה בתשובה באמצעות הגרעינים התורניים

יום רביעי, מרץ 26th, 2014

נפתלי בנט, שהקים את המנהלת לזהות יהודית, משתמש בה ככלי החזרה בתשובה של משפחות יהודיות לחיק הבית היהודי באמצעות גרעינים  תורניים, בנוסף למימון פעילים פוליטיים במפלגתו. שיתוף פעולה עם יו"ר המינהל לחינוך ממלכתי דתי  (חמ"ד) במשרד החינוך פותח את הדרך להחזרה בתשובה בדרך המלך, דרך משרד החינוך באגף הממלכתי דתי שלו

המשך…

כפיה תורנית בבית-ספר רש"י בנתניה

יום שלישי, אוקטובר 29th, 2013

 בית-הספר הממלכתי דתי רש"י בנתניה, שרובו תלמידים אתיופים, עומד להפוך בית-ספר תורני בשם "אורות רש"י". הורי התלמידים מתנגדים לחינוך תורני

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

הרב שי והשר פירון

יום שני, ספטמבר 23rd, 2013

 העוקבים אחר התנהלותו של שר החינוך, שי פירון, במשרדו, שמו לב ליוזמותיו המחזקות את הדת במערכת החינוך בתכנים ובמימון, והמחדירות את הדת לחינוך הממלכתי. הוא אמנם מצהיר על רצונו להפריד את הפוליטיקה מהחינוך, אך נראה שהוא משתמש בתפקידו הפוליטי כדי לקדם את העדפות השקפת עולמו, לא את החינוך. להלן שלוש דוגמאות הממחישות התנהלות זו

מאת: שרה נ.

המשך…

האם זו תחילת סופה של מערכת החינוך בישראל?

יום שני, ספטמבר 2nd, 2013

כל אדם שאי פעם עסק שעה אחת בהוראה יודע שבאמצעות מבחנים אפשר לדעת אם החומר נלמד או לא. אין דרך אחרת להנחיל ידע מבלי לבחון אותו. ביטול הבגרויות והמיצ"ב ללא פתרון אחר שעולה במקביל לזה הוא בריחה מאחריות, תחום הצטיינות של מפלגת אין עתיד

מאת: זיו טרנר

המשך…