Posts Tagged ‘חינוך-מיוחד’

השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, עקיפת חוק ההגבלים לטובת חברות הגז, חקיקה נגד הטרור, יום העוני ועוד

יום ראשון, אוקטובר 18th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

האם ראוי להסיע ילד בגן ילדים של החינוך המיוחד במונית של "גט טקסי"

יום חמישי, ספטמבר 24th, 2015

ילדי החינוך המיוחד נזקקים להסעה ולמלווה בה כדי להגיע לגן-הילדים בו הם שוהים. אלא שמלווה והסעה מסודרת אין. זאת למרות שהילדים זכאים להסעה. הפתרון להסיעם במונית של "גט טקסי" ללא מלווה אינו ראוי. להלן עדות של אם לילד בחינוך המיוחד, המספרת על הבעיות בהסעה כזו

המשך…

סגירת ישיבה עקב אי העברת כספים

יום רביעי, יולי 29th, 2015

להלן מכתב שנשלח מטעם קובי פרץ לשר החינוך בעניין אי העברת תשלומים ממשרד החינוך לרשת צביה. הרשת מאיימת בסגירת הישיבה אם לא יועברו כספים ממשרד החינוך. בעקבות לחצים שהופעלו על משרד החינוך, כולל מכתב ×–×”, משרד החינוך הבטיח שיעביר את הכספים לרשת. אמר – נקווה שגם יעשה

המשך…

השבוע בכנסת – מיסוי קולטי שמש, אופניים חשמליים, מכסות יצור חלב, מתווה ×”×’×–, הרפורמה בדואר ועוד

יום ראשון, יולי 19th, 2015

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

סמינר הקיבוצים, האם ראוי לגבות שכר לימוד עבור עבודה בפועל?

יום חמישי, נובמבר 20th, 2014

שרון, בעלת ניסיון בהדרכה ובהוראה, המשמשת מחנכת זו השנה השנייה, לומדת לתעודת הוראה. סמינר הקיבוצים, בו היא לומדת, מחייב אותה לשלם שכר לימוד עבור לימודי התנסות יומיים בשבוע, למרות שהיא עובדת בפועל. כמוסד המכשיר ל"למידה משמעותית", האם אין בכך קיבעון ביורוקרטי? להלן מכתב הדרישה לפטור משכר לימוד ששלחה

המשך…

חינוך מיוחד – שי פירון ציון נכשל

יום חמישי, יולי 17th, 2014

אתר פייסבוק חדש למאבק הורים לתלמידי חינוך מיוחד הוקם במטרה להיאבק בעד שילוב תלמידי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ונגד קיצוצים בזכויותיהם

המשך…

השבוע בכנסת, מזדרזים "להספיק" לפני תום מושב החורף ב-19 במרס וגם פורים בועדת החינוך

יום ראשון, מרץ 2nd, 2014

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע.  הכנסת, כידוע, היא בית ×—×™ ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

עדויות של אנשים החיים בעוני -העוני אינו מאפשר לי לטפל בבני

יום ראשון, פברואר 16th, 2014

ס', אם חד הורית ל-4 ילדים, מספרת על המשמעות של חיים בעוני ועל מה שיסייע לה להיחלץ ממנו. אחד מילדיה של ס' סובל מבעיות קשב וריכוז והאם מתקשה לטפל בו בשל הצורך ללכת לעבוד ולפרנס, אך השכר אינו מאפשר לאם לטפל בבנה

המשך…

עינת וילף ביקשה להאריך את יום הלימודים של בעלי מוגבלויות

יום חמישי, דצמבר 1st, 2011
חברת הכנסת ד"ר עינת וילף משיבה למכתבה של ×’' שפורסם כאן.  ח"×› וילף מונה את פעולותיה בעניין ילדים עם מוגבלויות ופיגור שכלי, בעיקרן שת"פ עם אקי"ם ופעולה במשרד החינוך להארכת יום הלימודים של ילדים אלה המשך…

איתן כבל, אשאל את שר החינוך בענין ילדי החינוך המיוחד

יום ראשון, נובמבר 27th, 2011

×’', מורה לחינוך מיוחד בת"א, מעלה בפני ×”×—"כים מועדת החינוך, אורלי לוי אבקסיס, איתן כבל ויצחק בוז'×™ הרצוג, את עניינם של ילדי החינוך המיוחד המוגדר קל.  לדברי ×’' חשוב מאוד שבבתי הספר המיוחדים לילדים אלה יונהג יום לימודים ארוך. ×—"×› איתן כבל מבטיח לשאול את שר החינון ולעדכן את ×’'.  גם אנחנו מחכים לתשובת השר המשך…